Dokumentumok
2012. április 22., a Danubius Health Spa Resort Helia szállóban
Gradient 2

Jelen van: 118 MOB-tag

Levezető elnök: Borkai Zsolt, elnök

A közgyűlés határozatai:

26/KH/2012

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése a Magyar Olimpiai Bizottság 2011. évi pénzügyi helyzetéről szóló beszámolóját és mérlegét elfogadta.

27/KH/2012

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése a Magyar Olimpiai Bizottság közhasznúságú mellékletét elfogadta.

28/KH/2012

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése a Felügyelő Bizottság beszámolóját elfogadta.

29/KH/2012

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése a Magyar Olimpiai Bizottság 2012. évi költségvetését elfogadta.

30/KH/2012

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése elfogadta Dr. Deutsch Tamás javaslatait, mely szerint a Magyar Olimpiai Bizottság kezdeményezze, hogy a 2013. évtől kezdve a költségvetési törvény hatálybalépését követő 60 napon belül lépjen hatályba a támogatási rendelet, valamint az olimpiát követő évben nominálisan ne csökkenjen a támogatás.

31/KH/2012

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése a Felügyelő Bizottság ügyrendjét és 2012. évi munkatervét elfogadta, azzal a kiegészítéssel, hogy a IV. negyedévi ellenőrzési terv egészüljön ki a Paralimpiai Játékokon résztvevők szakmai eredményességéről szóló tájékoztató, és költségfelhasználásukról szóló pénzügyi és gazdasági beszámoló megtárgyalásával.