Dokumentumok
2019. november 30., Mercure Budapest Castle Hill
Gradient 2

MOB Közgyűlés

Helyszín: Mercure Budapest Castle Hill 1013 Budapest Krisztina krt. 41-43.

Időpont: 2019. november 30. 10 óra

21/KH/2019

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése egyhangúlag, 69 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Dr. Vaska Ottiliát választotta jegyzőkönyvvezetőnek.

Hatálybalépés időpontja: 2019. november 30.

22/KH/2019

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése 68 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással Gyulai Miklóst választotta jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

Hatálybalépés időpontja: 2019. november 30.

23/KH/2019

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése egyhangúlag, 69 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 2019. május 24-i közgyűlésről készült jegyzőkönyvet.

Hatálybalépés időpontja: 2019. november 30.

24/KH/2019

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése egyhangúlag, 69 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Szavazatszámláló Bizottság elnökének Dávid Imrét, két tagjának Dr. Kolbenheyer Zsuzsannát és Martinek Jánost választotta meg.

Hatálybalépés időpontja: 2019. november 30.


25/KH/2019

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése egyhangúlag, 69 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a Közgyűlés az alábbi napirendi pontokkal kerüljön megtartásra:

1. Elnöki beszámoló a 2019. május 24-i Közgyűlés óta eltelt időszakról, bizottsági tájékoztatók
2. Alapszabály-módosítás
3. A Felügyelő Bizottság ügyrendjének módosítása
4. Beszámoló a 2019. évi Európa Játékokról
5. Beszámoló a 2019. évi Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválról
6. Beszámoló a 2019. évi ANOC World Beach Games-ről
7. MOB tiszteletbeli tagság adományozása
8. Döntés a 2020. évi Téli Ifjúsági Olimpiai Játékokon részt vevő Magyar Csapat és küldöttség összetételéről
9. Az olimpiai eseményekre történő nevezés és akkreditáció minimumkövetelményeinek elfogadása
10. Az Etikai Bizottság megválasztása
11. A Magyar Csapat új arculatának bemutatása
12. Beszámoló a MOB stratégiához kapcsolódó feladatokról
13. Beszámoló a „BOM a Magyar Sportért” Közhasznú Alapítvány tevékenységéről
14. Hazai sportesemények megrendezésével kapcsolatos állásfoglalás

Hatálybalépés időpontja: 2019. november 30.

26/KH/2019

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése egyhangúlag, 69 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy az Alapszabály-módosításról egy szavazás keretében dönt.

Hatálybalépés időpontja: 2019. november 30.


27/KH/2019

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése egyhangúlag, 69 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Magyar Olimpiai Bizottság Alapszabályának módosítását.

Hatálybalépés időpontja: 2019. november 30.

28/KH/2019

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése egyhangúlag, 69 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Felügyelő Bizottság ügyrendjének módosítását.

Hatálybalépés időpontja: 2019. november 30.


29/KH/2019

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése egyhangúlag, 70 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 2019. évi Európa Játékokról szóló beszámolót.

Hatálybalépés időpontja: 2019. november 30.

30/KH/2019

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése egyhangúlag, 68 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 2019. évi Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválról szóló beszámolót.

Hatálybalépés időpontja: 2019. november 30.

31/KH/2019

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése egyhangúlag, 68 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 2019. évi ANOC World Beach Games-ről szóló beszámolót.

Hatálybalépés időpontja: 2019. november 30.


32/KH/2019

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése egyhangúlag, 68 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül „Magyar Olimpiai Bizottság tiszteletbeli tagja” címet adományozott Faragó Judit részére.

Hatálybalépés időpontja: 2019. november 30.

33/KH/2019

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése egyhangúlag, 68 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül „Magyar Olimpiai Bizottság tiszteletbeli tagja” címet adományozott Kunszt Gábor részére.

Hatálybalépés időpontja: 2019. november 30.

34/KH/2019

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése egyhangúlag, 68 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül „Magyar Olimpiai Bizottság tiszteletbeli tagja” címet adományozott Regőczy Krisztina részére.

Hatálybalépés időpontja: 2019. november 30.

35/KH/2019

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése egyhangúlag, 68 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 2020. évi lausanne-i Téli Ifjúsági Olimpiai Játékokon részt vevő Magyar Csapat és küldöttség személyi összetételére vonatkozó hosszú listát, és egyben felhatalmazást adott a MOB elnökének, főtitkárának és a csapat vezetőjének, hogy a határozatával megállapított lausanne-i Magyar Csapatot érintő, függőben lévő kérdésekben 2019. november 30. napját követően döntsön.

Hatálybalépés időpontja: 2019. november 30.

36/KH/2019

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése egyhangúlag, 69 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az olimpiai eseményekre történő nevezés és akkreditáció minimumkövetelményeit az alábbiak szerint:


I. Olimpiai eseményre a MOB akkor nevezi be a kvalifikációt szerző sportolót, ha az alábbi kritériumok egységesen teljesülnek:

• negatív doppingvizsgálati eredmény az alábbi feltételek szerint:

- az Olimpiai Játékok esetében a nyitóünnepséget megelőző 365 napban 4 db negatív doppingvizsgálati eredmény, ebből a Nyári Olimpiai Játékok esetében legalább 2 db az olimpia évében, legalább 1 db az olimpiát megelőző évben, a Téli Olimpiai Játékok esetében legalább 1 db az olimpia évében, legalább 1 db az olimpiát megelőző évben;
- a Nyári Ifjúsági Olimpiai Játékok esetében az olimpia évében 2 db negatív doppingvizsgálati eredmény, a Téli Ifjúsági Olimpiai Játékok esetében a nyitóünnepséget megelőző 180 napban 2 db negatív doppingvizsgálati eredmény;
- az Európa Játékok esetében a nyitóünnepséget megelőző 365 napban 3 db negatív doppingvizsgálati eredmény, ebből 2 db a Játékok évében, 1 db a Játékokat megelőző évben; o a World Beach Games esetében a megrendezés évében 2 db negatív doppingvizsgálati eredmény; • az olimpiai esemény nyitóünnepségét megelőző 100 napban 1 db negatív drogteszt eredmény;

• doppingellenes tájékoztatón való részvétel;
• sportolói szerződés aláírása;
• az Országos Sportegészségügyi Intézetben történő komplex szűrővizsgálaton való részvétel és megfelelés, valamint érvényes sportorvosi engedély megléte;
• büntetlen előélet, valamint a sportoló nem áll fegyelmi- vagy doppingeljárás eredményeként jogerős eltiltás hatálya alatt.

II. Amennyiben egy kvalifikációs rendszerrel rendelkező olimpiai eseményen magyar sportoló visszaadott vagy nemzeteknek kiosztott kvóta (Reallocation of Unused Quota or Universality Quota) alapján kap indulási lehetőséget, az illetőt a MOB akkor nevezi be az eseményre, ha az alábbi kritériumok egységesen teljesülnek:

• az olimpiai eseményt megelőző kvalifikációs időszakban kvalifikációs versenyek vagy a kvalifikációba beszámító események valamelyikén elindult,
• ott a hivatalos versenyjegyzőkönyv alapján a versenyszámát értékelhető eredménnyel befejező versenyzők több, mint 5 %-át, de legalább 3 versenyzőt megelőzött,
• és a sportági szakszövetsége is körültekintő sportszakmai indoklással javasolja indulását az olimpiai eseményen.

III. Olimpiai eseményre a MOB akkor akkreditálja a sportolókat segítő szakembereket (edző, masszőr, pszichológus, dietetikus, fizioterapeuta stb.), ha az alábbi kritériumok egységesen teljesülnek:

• doppingellenes tájékoztatón való részvétel;
• kísérői szerződés aláírása;
• az Országos Sportegészségügyi Intézetben történő komplex szűrővizsgálaton való részvétel és megfelelés;
• büntetlen előélet, valamint a kísérő nem áll fegyelmi- vagy doppingeljárás eredményeként jogerős eltiltás hatálya alatt.

Ezen feltételektől csak kivételes esetben térhet el a MOB, elnökségi határozattal megerősítve.

Hatálybalépés időpontja: 2019. november 30.

37/KH/2019

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése 68 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással Dr. Kolbenheyer Zsuzsanna helyett Dr. Bodnár Andrást választotta meg a Szavazatszámláló Bizottság tagjának.

Hatálybalépés időpontja: 2019. november 30.

38/KH/2019

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése 59 igen szavazattal az Etikai Bizottság tagjává választotta Dr. Beck Györgyöt.

Hatálybalépés időpontja: 2019. november 30.

39/KH/2019

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése 63 igen szavazattal az Etikai Bizottság tagjává választotta Csák Jánost.

Hatálybalépés időpontja: 2019. november 30.

40/KH/2019

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése 65 igen szavazattal az Etikai Bizottság tagjává választotta Császári Attilát.

Hatálybalépés időpontja: 2019. november 30.

41/KH/2019

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése 61 igen szavazattal az Etikai Bizottság tagjává választotta Dr. Hardy Ilonát.

Hatálybalépés időpontja: 2019. november 30.

42/KH/2019

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése 63 igen szavazattal az Etikai Bizottság tagjává választotta Dr. Kolbenheyer Zsuzsannát.

Hatálybalépés időpontja: 2019. november 30.

43/KH/2019

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése 65 igen szavazattal az Etikai Bizottság tagjává választotta Dr. Sótonyi Pétert.

Hatálybalépés időpontja: 2019. november 30.

44/KH/2019

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése 62 igen szavazattal az Etikai Bizottság tagjává választotta Vizi E. Szilvesztert.

Hatálybalépés időpontja: 2019. november 30.

45/KH/2019

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése egyhangúlag, 63 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a hazai sportesemények megrendezésével kapcsolatos alábbi állásfoglalást:

A Magyar Olimpiai Bizottság feladatának tekinti, hogy szakmailag, erkölcsileg és lehetőségei keretén belül anyagilag is támogassa az olimpiai sportági szakszövetségeket abban, hogy nemzetközi események megrendezésére pályázzanak, valamint, hogy az elnyert események sikeresen kerüljenek megrendezésre.

Hogy a hazai nemzetközi sportesemények megrendezéséhez szervezési tudásközpontként működjön, a Magyar Olimpiai Bizottság stratégiai célként jelölte ki egy kritériumrendszer meghatározását, amelynek teljesítése esetén a Magyar Olimpiai Bizottság védnökként vagy támogató partnerként jelenhet meg az esemény mellett.

Kötelező kritérium:

• a nemzetközi szövetség által elfogadott pályázati dokumentáció megismerése;
• a sportesemény részletes, átfogó költségvetésének bemutatása;
• a költségvetés forrásoldala rendelkezésre állására vonatkozó szándéknyilatkozatok, szerződések, garanciák, biztosítékok rendelkezésre állása;
• biztosíték, hogy az esemény megrendezéséhez szükséges infrastrukturális és tárgyi feltételek a sikeres lebonyolításhoz szükséges időpontra rendelkezésre állnak; • a szervezőbizottságot bemutató, a felelősségi köröket is részletesen tartalmazó organigram;
• egyértelmű hagyaték az élősport számára.

Hatálybalépés időpontja: 2019. november 30.