Dokumentumok
2020. június 20., Budapest Kongresszusi Központ
Gradient 2

MOB Közgyűlés
Helyszín: Budapest Kongresszusi Központ
1123 Budapest Jagelló út 1-3.
Időpont: 2020. június 20. 10 óra

1/KH/2020

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése egyhangúlag, 105 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Dr. Vaska Ottiliát jegyzőkönyvvezetőnek választotta.
Hatálybalépés időpontja: 2020. június 20.

2/KH/2020

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése egyhangúlag, 105 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Vánky Sebastiant jegyzőkönyv-hitelesítőnek választotta.
Hatálybalépés időpontja: 2020. június 20.

3/KH/2020

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése egyhangúlag, 105 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 2019. november 30-i közgyűlésről készült jegyzőkönyvet.
Hatálybalépés időpontja: 2020. június 20.

4/KH/2020

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése egyhangúlag, 105 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a Közgyűlés az alábbi napirendi pontokkal kerüljön megtartásra:

1. Elnöki beszámoló a 2019. november 30-i Közgyűlés óta eltelt időszakról
2. A könyvvizsgáló jelentésének elfogadása
3. A Felügyelő Bizottság 2019. évi beszámolójának és 2020. évi ellenőrzési tervének jóváhagyása
4. Az Elnökség 2019. évi szakmai beszámolójának elfogadása
5. A Magyar Olimpiai Bizottság 2019. évi pénzügyi beszámolójának és közhasznúsági mellékletének elfogadása
6. A Magyar Olimpiai Bizottság 2020. évi költségvetésének elfogadása
7. Beszámoló a 2020. évi Téli Ifjúsági Olimpiai Játékokról
8. Döntés a 2022. évi Téli Olimpiai Játékokon történő részvételről
9. Döntés a 2021. évi Téli Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon történő részvételről
10. A 2021. évi Téli Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivállal kapcsolatos célkitűzések, felkészülési irányelvek elfogadása
11. Döntés a 2022. évi Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon történő részvételről 2
12. Döntés a 2022. évi Nyári Ifjúsági Olimpiai Játékokon történő részvételről
13. Alapszabály-módosítás
14. Tisztújítás
Hatálybalépés időpontja: 2020. június 20.

5/KH/2020

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése egyhangúlag, 103 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a könyvvizsgáló 2019. évi jelentését.
Hatálybalépés időpontja: 2020. június 20.

6/KH/2020

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése egyhangúlag, 103 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Felügyelő Bizottság 2019. évi beszámolóját, valamint a 2020. évi ellenőrzési tervét.
Hatálybalépés időpontja: 2020. június 20.

7/KH/2020

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése egyhangúlag, 105 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az Elnökség 2019. évi szakmai beszámolóját.
Hatálybalépés időpontja: 2020. június 20.

8/KH/2020

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése egyhangúlag, 105 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a MOB 2019. évi pénzügyi beszámolóját és közhasznúsági mellékletét.
Hatálybalépés időpontja: 2020. június 20.

9/KH/2020

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése egyhangúlag, 103 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a MOB 2020. évi költségvetését.
Hatálybalépés időpontja: 2020. június 20.

10/KH/2020

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése egyhangúlag, 103 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 2020. évi Téli Ifjúsági Olimpiai Játékokról szóló beszámolót. Hatálybalépés időpontja: 2020. június 20.

11/KH/2020

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése - az Alapszabály 16. § (1) bekezdése alapján - 63 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Magyar Csapat részvételét a 2022. évi Téli Olimpiai Játékokon.
Hatálybalépés időpontja: 2020. június 20.

12/KH/2020

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése egyhangúlag, 101 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Magyar Csapat részvételét a 2021. évi Téli Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon.
Hatálybalépés időpontja: 2020. június 20.

13/KH/2020

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése egyhangúlag, 101 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 2021. évi Téli Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivállal kapcsolatos célkitűzéseket és felkészülési irányelveket.
Hatálybalépés időpontja: 2020. június 20.

14/KH/2020

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése egyhangúlag, 101 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Magyar Csapat részvételét a 2022. évi Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon.
Hatálybalépés időpontja: 2020. június 20.

15/KH/2020

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése egyhangúlag, 103 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Magyar Csapat részvételét a 2022. évi Nyári Ifjúsági Olimpiai Játékokon.
Hatálybalépés időpontja: 2020. június 20.

16/KH/2020

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése egyhangúlag, 108 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy az Alapszabály-módosításról egy szavazás keretében dönt.
Hatálybalépés időpontja: 2020. június 20.

17/KH/2020

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése egyhangúlag, 108 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Magyar Olimpiai Bizottság Alapszabályának módosítását.
Hatálybalépés időpontja: 2020. június 20.

18/KH/2020

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése 107 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással Schmitt Pált választotta a 14. napirendi pont, a tisztújítás levezető elnökének.
Hatálybalépés időpontja: 2020. június 20.

19/KH/2020

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése egyhangúlag, 109 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Szavazatszámláló Bizottság elnökének Sinka Lászlót, négy tagjának Bacsa Pétert, Cseh Ottót, Kruchina Károlyt és Szabó Gabriellát választotta meg. Hatálybalépés időpontja: 2020. június 20.

20/KH/2020

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése egyhangúlag, 109 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a Közgyűlésen megválasztott tisztségviselők mandátuma a 2024. évi tisztújító Közgyűlés napjáig tartson, amely Közgyűlés legkésőbb 2024. szeptember 15-én kerül megrendezésre.
Hatálybalépés időpontja: 2020. június 20.

21/KH/2020

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése 108 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással elfogadta a szavazási részletszabályt, amely szerint az elnökségi tagok választásánál az első két választási fordulóban két fő, azt követően minden fordulóban egy fő esik ki a következő fordulóból, azzal a kitétellel, hogy amennyiben a nem sportági szövetségek által delegált jelöltek legfeljebb 3 elnökségi helye betöltésre kerül, a fennmaradó, nem sportági szövetségi delegáltak esnek ki első helyen, második helyen pedig a legkevesebb szavazatot kapott jelölt vagy jelöltek.
Hatálybalépés időpontja: 2020. június 20.

22/KH/2020

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése egyhangúlag, 109 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a szavazási részletszabályt, amely szerint kritikus szavazategyenlőség esetén - azaz amennyiben az egyenlő szavazatot kapott jelöltek bejutó helyen vannak, de számuk 5 meghaladja a még fennálló helyek számát vagy amennyiben az egyenlő szavazatot kapott jelöltek kieső helyen vannak, de számuk meghaladja az adott fordulóban kieső helyek számát - új, a bejutás és kiesés általános szabályainak változása nélküli szavazási forduló kerül elrendelésre a kritikus szavazategyenlőség érintettjeinek részvételével.
Hatálybalépés időpontja: 2020. június 20.

23/KH/2020

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése 103 igen szavazattal és 3 nem szavazattal Dr. Kulcsár Krisztiánt a Magyar Olimpiai Bizottság elnökének választotta.
Hatálybalépés időpontja: 2020. június 20.

24/KH/2020

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése 100 igen szavazattal és 5 nem szavazattal Schmidt Gábort a Magyar Olimpiai Bizottság nyári olimpiai sportágakért felelős alelnökének választotta.
Hatálybalépés időpontja: 2020. június 20.

25/KH/2020

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése 90 igen szavazattal és 16 nem szavazattal Dr. Deutsch Tamást a Magyar Olimpiai Bizottság téli olimpiai sportágakért felelős alelnökének választotta.
Hatálybalépés időpontja: 2020. június 20.

26/KH/2020

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése 76 igen szavazattal Vári Attilát a Magyar Olimpiai Bizottság elnökségi tagjának választotta.
Hatálybalépés időpontja: 2020. június 20.

27/KH/2020

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése 68 igen szavazattal Dr. Magyar Zoltánt a Magyar Olimpiai Bizottság elnökségi tagjának választotta.
Hatálybalépés időpontja: 2020. június 20.

28/KH/2020

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése 66 igen szavazattal Dr. Wladár Sándort a Magyar Olimpiai Bizottság elnökségi tagjának választotta.
Hatálybalépés időpontja: 2020. június 20.

29/KH/2020
A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése 65 igen szavazattal Markovits Lászlót a Magyar Olimpiai Bizottság elnökségi tagjának választotta.
Hatálybalépés időpontja: 2020. június 20.

30/KH/2020

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése 64 igen szavazattal Dr. Kovács Antalt a Magyar Olimpiai Bizottság elnökségi tagjának választotta.
Hatálybalépés időpontja: 2020. június 20.

31/KH/2020

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése 63 igen szavazattal Imre Gézát a Magyar Olimpiai Bizottság elnökségi tagjának választotta.
Hatálybalépés időpontja: 2020. június 20.

32/KH/2020

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése 54 igen szavazattal Pálinger Katalint a Magyar Olimpiai Bizottság elnökségi tagjának választotta.
Hatálybalépés időpontja: 2020. június 20.