Dokumentumok
2021. december 30., Larus Étterem és Rendezvényközpont
Gradient 2

23/KH/2021

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése egyhangúlag, 40 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Dr. Vaska Ottiliát jegyzőkönyvvezetőnek választotta.

Hatálybalépés időpontja: 2021. december 30.

24/KH/2021

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése egyhangúlag, 40 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Dr. Kovács Antalt jegyzőkönyv-hitelesítőnek választotta.
Hatálybalépés időpontja: 2021. december 30.

25/KH/2021

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése egyhangúlag, 41 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a Közgyűlés az alábbi napirendi ponttal kerüljön megtartásra:

1. Bizalmi szavazás a Magyar Olimpiai Bizottság elnökéről

Hatálybalépés időpontja: 2021. december 30.

26/KH/2021

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése egyhangúlag, 41 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Dr. Baráth Etelét választotta meg az 1. napirendi pont, a bizalmi szavazás levezető elnökének.
Hatálybalépés időpontja: 2021. december 30.

27/KH/2021

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése 40 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és tartózkodás nélkül Schmidt Gábort, Dr. Mészáros Jánost és Dr. Vaska Ottiliát választotta meg a Mandátumvizsgáló Bizottság tagjának, Schmidt Gábor elnökletével.
Hatálybalépés időpontja: 2021. december 30.

28/KH/2021

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése 40 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással Császári Attilát, Gyulai Miklóst és Schmitt Grétát választotta meg a Szavazatszámláló Bizottság tagjának, Gyulai Miklós elnökletével.
Hatálybalépés időpontja: 2021. december 30.

29/KH/2021

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése 18 igen szavazattal, 24 nem szavazattal és tartózkodás nélkül Dr. Kulcsár Krisztiántól a bizalmat megvonta.
Hatálybalépés időpontja: 2021. december 30.