Dokumentumok
2021. május 29., Budapest Kongresszusi Központ
Gradient 2

1/KH/2021

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése egyhangúlag, 66 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Dr. Vaska Ottiliát jegyzőkönyvvezetőnek választotta.
Hatálybalépés időpontja: 2021. május 29.

2/KH/2021

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése egyhangúlag, 66 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Csabai Edvint jegyzőkönyv-hitelesítőnek választotta.
Hatálybalépés időpontja: 2021. május 29.

3/KH/2021

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése egyhangúlag, 66 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 2020. június 20-i Közgyűlésről készült jegyzőkönyvet.
Hatálybalépés időpontja: 2021. május 29.

4/KH/2021

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése egyhangúlag, 66 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a Közgyűlés az alábbi napirendi pontokkal kerüljön megtartásra:

1. Elnöki beszámoló a 2020. június 20-i Közgyűlés óta eltelt időszakról
2. A könyvvizsgáló jelentésének elfogadása
3. A Felügyelő Bizottság 2020. évi beszámolójának és 2021. évi ellenőrzési tervének jóváhagyása
4. Az Elnökség 2020. évi szakmai beszámolójának elfogadása
5. A Magyar Olimpiai Bizottság 2020. évi pénzügyi beszámolójának és közhasznúsági mellékletének elfogadása
6. A Magyar Olimpiai Bizottság 2021. évi költségvetésének elfogadása
7. Az új Alapszabály elfogadása
8. Az Etikai Szabályzat elfogadása
9. Tájékoztatás a versenysport stratégia alakulásáról
10. A 2022. évi Téli Olimpiai Játékokkal kapcsolatos célkitűzések, felkészülési irányelvek elfogadása
11. Döntés a 2021. évi Nyári Olimpiai Játékokon részt vevő Magyar Csapat és küldöttség összetételéről
Hatálybalépés időpontja: 2021. május 29.

5/KH/2021

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése egyhangúlag, 66 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a könyvvizsgáló 2020. évi jelentését.
Hatálybalépés időpontja: 2021. május 29.

6/KH/2021

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése egyhangúlag, 64 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Felügyelő Bizottság 2020. évi beszámolóját, valamint 2021. évi ellenőrzési tervét.
Hatálybalépés időpontja: 2021. május 29.

7/KH/2021

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése egyhangúlag, 64 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az Elnökség 2020. évi szakmai beszámolóját.
Hatálybalépés időpontja: 2021. május 29.

8/KH/2021

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése egyhangúlag, 64 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a MOB 2020. évi pénzügyi beszámolóját és közhasznúsági mellékletét.
Hatálybalépés időpontja: 2021. május 29.

9/KH/2021

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése egyhangúlag, 64 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a MOB 2021. évi költségvetését.
Hatálybalépés időpontja: 2021. május 29.

10/KH/2021

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése egyhangúlag, 64 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Magyar Olimpiai Bizottság 2021. szeptember 1-jétől hatályos Alapszabályát.
Hatálybalépés időpontja: 2021. május 29.

11/KH/2021

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése egyhangúlag, 64 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Magyar Olimpiai Bizottság 2021. szeptember 1-jétől hatályos Etikai Szabályzatát.
Hatálybalépés időpontja: 2021. május 29.

12/KH/2021

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése egyhangúlag, 62 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 2022. évi Téli Olimpiai Játékokkal kapcsolatos célkitűzéseket és felkészülési irányelveket.
Hatálybalépés időpontja: 2021. május 29.

13/KH/2021

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése - az Alapszabály 16. § (1) bekezdése alapján – egyhangúlag, 42 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 2021. évi Nyári Olimpiai Játékokon részt vevő Magyar Csapat és küldöttség személyi összetételére vonatkozó hosszú listát, és egyben felhatalmazást adott a MOB elnökének, főtitkárának és a csapat vezetőjének, hogy a határozatával megállapított tokiói Magyar Csapatot érintő, függőben lévő kérdésekben 2021. május 29. napját követően döntsön.
Hatálybalépés időpontja: 2021. május 29.