Dokumentumok
2021. november 27., Budapest Kongresszusi Közpon
Gradient 2

14/KH/2021

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése egyhangúlag, 35 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Dr. Vaska Ottiliát jegyzőkönyvvezetőnek választotta.
Hatálybalépés időpontja: 2021. november 27.


15/KH/2021

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése egyhangúlag, 35 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Kárai Pétert jegyzőkönyv-hitelesítőnek választotta.
Hatálybalépés időpontja: 2021. november 27.

16/KH/2021

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése egyhangúlag, 35 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a Közgyűlés az alábbi napirendi pontokkal kerüljön megtartásra:

1. Elnöki beszámoló a 2021. május 29-i Közgyűlés óta eltelt időszakról

2. Egyéni tagok megválasztása

3. Döntés a Magyar Olimpiai Mozgalomhoz tartozó szervezetek elismeréséről

4. A tokiói Nyári Olimpiai Játékokról szóló beszámoló elfogadása

5. Az olimpiai eseményekre történő nevezés és akkreditáció minimumkövetelményeinek módosítása

6. Döntés a 2022. évi Téli Olimpiai Játékokon részt vevő Küldöttség összetételéről

7. Döntés a 2022. évi Téli Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon részt vevő Küldöttség összetételéről

8. A 2022. évi Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivállal kapcsolatos célkitűzések, felkészülési irányelvek elfogadása

9. Tájékoztatás a Versenysport Stratégia alakulásáról

10. Bizottsági beszámolók

Hatálybalépés időpontja: 2021. november 27.

17/KH/2021

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése – az Alapszabály 22. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt hatáskörében eljárva – egyhangúlag, 35 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül teljes hatállyal elismerte a Magyar Olimpiai Mozgalomhoz tartozó szervezetként azon országos sportági szakszövetségeket, amelyek a soron következő nyári és téli Olimpiai Játékok programján szereplő sportágakat irányító nemzetközi szövetségek tagjaiként működnek, valamint az Olimpiai Játékok programján szereplő sportágakat irányító nemzetközi szövetségek tagjai sorába nem tartozó olimpiai sportszakágak országos magyar szakszövetségeit.
Hatálybalépés időpontja: 2021. november 27.

18/KH/2021

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése egyhangúlag, 35 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a tokiói Nyári Olimpiai Játékokról szóló beszámolót.
Hatálybalépés időpontja: 2021.november 27.

19/KH/2021

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése egyhangúlag, 35 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az olimpiai eseményekre történő nevezés és akkreditáció minimumkövetelményeinek módosítását az előterjesztésben foglaltak szerint.
Hatálybalépés időpontja: 2021. november 27.


20/KH/2021

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése egyhangúlag, 35 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 2022. évi Téli Olimpiai Játékokon részt vevő Küldöttség személyi összetételére vonatkozó hosszú listát, és egyben felhatalmazást adott a MOB elnökének, főtitkárának és a csapat vezetőjének, hogy a határozatával megállapított pekingi Küldöttséget érintő, függőben lévő kérdésekben, valamint a zászlóvivő személyéről 2021. november 27. napját követően döntsön.
Hatálybalépés időpontja: 2021. november 27.


21/KH/2021

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése egyhangúlag, 35 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 2022. évi Téli Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon részt vevő Küldöttség személyi összetételére vonatkozó hosszú listát, és egyben felhatalmazást adott a MOB elnökének, főtitkárának és a csapat vezetőjének, hogy a határozatával megállapított vuokatti Küldöttséget érintő, függőben lévő kérdésekben 2021. november 27. napját követően döntsön.
Hatálybalépés időpontja: 2021. november 27.

22/KH/2021

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése – az Alapszabály 22. § (1) bekezdés h) pontjában foglalt hatáskörében eljárva – egyhangúlag, 35 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 2022. évi Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivállal kapcsolatos célkitűzéseket, felkészülési irányelveket.
Hatálybalépés időpontja: 2021. november 27.