Dokumentumok
2022. január 29., Larus Étterem és Rendezvényközpont
Gradient 2

1/KH/2022

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése egyhangúlag, 48 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Dávid Imrét választotta meg a Közgyűlés levezető elnökének.
Hatálybalépés időpontja: 2022. január 29.

2/KH/2022

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése egyhangúlag, 48 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Dr. Vaska Ottiliát jegyzőkönyvvezetőnek választotta.
Hatálybalépés időpontja: 2022. január 29.

3/KH/2022

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése egyhangúlag, 48 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Dr. Kovács Antalt jegyzőkönyv-hitelesítőnek választotta.
Hatálybalépés időpontja: 2022. január 29.

4/KH/2022

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése egyhangúlag, 48 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Schmidt Gábort, Dr. Mészáros Jánost és Dr. Vaska Ottiliát választotta meg a Mandátumvizsgáló Bizottság tagjának, Schmidt Gábor elnökletével.
Hatálybalépés időpontja: 2022. január 29.

5/KH/2022

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése 47 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással Gyulai Miklóst, Imre Gézát és Schmitt Grétát választotta meg a Szavazatszámláló Bizottság tagjának, Gyulai Miklós elnökletével.
Hatálybalépés időpontja: 2022. január 29.

6/KH/2022

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése egyhangúlag, 48 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a Közgyűlés az alábbi napirendi pontokkal kerüljön megtartásra:

1. Döntés az olimpiai eseményekre történő nevezés és akkreditáció minimumkövetelményeinek módosításáról

2. Elnökválasztás

Hatálybalépés időpontja: 2022. január 29.


7/KH/2022

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése 47 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással elfogadta az olimpiai eseményekre történő nevezés és akkreditáció minimumkövetelményeinek módosítását az alábbiak szerint:

Az olimpiai eseményekre történő nevezés és akkreditáció minimumkövetelményei

I. Olimpiai eseményre a MOB akkor nevezi be a kvalifikációt szerző sportolót, ha az alábbi kritériumok egységesen teljesülnek:

 1. A doppingellenes előszűrés tekintetében együttesen teljesítendő előfeltételek:
 • a kvalifikációt szerző sportoló nevét az érintett sportági szakszövetség a kvalifikációt követő 8 napon belül a MOB és a HUNADO részére írásban megküldte;
 • az a) pont szerinti sportoló aktív regisztrációval rendelkezik a HUNADO weboldalán (www.antidopping.hu) és az ADAMS-rendszerben, legkésőbb a hosszú listára kerülést követő 8 napon belül;
 • az a) pont szerinti sportoló a holléti információit – a HUNADO által megadott terjedelemben és határidőben – a HUNADO által megküldött értesítésben foglaltak szerint az ADAMS-rendszerbe teljeskörűen feltölti;
 1. a kvalifikációt szerző sportolót a HUNADO – az általa lefolytatott kockázatbecslés és a fenti I./1. pont szerinti információk alapján – a tesztelési programjába vonta;
 1. a MOB által a WADA Kódex 20.4.12 pontja szerint szervezett, a HUNADO által koordinált és a MOB/érintett sportági szakszövetség által finanszírozott edukációs program sikeres teljesítése;
 1. sportolói szerződés aláírása;
 1. az Országos Sportegészségügyi Intézetben vagy a MOB-bal, illetve a sportági szakszövetséggel partneri viszonyban álló egészségügyi szolgáltatónál történő, a MOB Orvosi Bizottsága által meghatározott komplex szűrővizsgálaton való részvétel és megfelelés, valamint érvényes sportorvosi engedély megléte;
 1. büntetlen előélet, valamint a sportoló nem áll fegyelmi- vagy doppingeljárás eredményeként jogerős eltiltás hatálya alatt.

II. Amennyiben egy kvalifikációs rendszerrel rendelkező olimpiai eseményen magyar sportoló visszaadott vagy nemzeteknek kiosztott kvóta (Reallocation of Unused Quota or Universality Quota) alapján kap indulási lehetőséget, az illetőt a MOB akkor nevezi be az eseményre, ha az alábbi kritériumok egységesen teljesülnek:

 • az olimpiai eseményt megelőző kvalifikációs időszakban kvalifikációs versenyek vagy a kvalifikációba beszámító események valamelyikén elindult,
 • ott a hivatalos versenyjegyzőkönyv alapján a versenyszámát értékelhető eredménnyel befejező versenyzők több, mint 5 %-át, de legalább 3 versenyzőt megelőzött,
 • és a sportági szakszövetsége is körültekintő sportszakmai indoklással javasolja indulását az olimpiai eseményen.

Abban az esetben, ha a sportoló olimpiai eseményre a jelen II. pontban foglaltak szerint nevezendő, úgy az I. pont szerinti feltételeknek hasonlóan teljesülniük kell azzal, hogy a minták száma a HUNADO által időben arányos módon kerül meghatározásra.

III. Olimpiai eseményre a MOB akkor akkreditálja a sportolókat segítő szakembereket (edző, masszőr, pszichológus, dietetikus, fizioterapeuta stb.), ha az alábbi kritériumok egységesen teljesülnek:

 • a MOB által a WADA Kódex 20.4.12 pontja szerint szervezett, a HUNADO által koordinált és a MOB/érintett sportági szakszövetség által finanszírozott edukációs program sikeres teljesítése;
 • kísérői szerződés aláírása;
 • az Országos Sportegészségügyi Intézetben vagy a MOB-bal, illetve a sportági szakszövetséggel partneri viszonyban álló egészségügyi szolgáltatónál történő, a MOB Orvosi Bizottsága által meghatározott komplex szűrővizsgálaton való részvétel és megfelelés;
 • büntetlen előélet, valamint a kísérő nem áll fegyelmi- vagy doppingeljárás eredményeként jogerős eltiltás hatálya alatt.

Ezen feltételektől csak kivételes esetben térhet el a MOB, elnökségi határozattal megerősítve. A HUNADO feladatait érintő kérdésben való eltérés esetén az Elnökség a HUNADO írásbeli állásfoglalását - az elnökségi határozat meghozatalát megelőzően - beszerzi.

Hatálybalépés időpontja: 2022. január 29.

8/KH/2022

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése 34 igen szavazattal Gyulay Zsoltot a Magyar Olimpiai Bizottság elnökének választotta.
Hatálybalépés időpontja: 2022. január 29.