Dokumentumok
2022. május 28., Danubius Hotel Helia
Gradient 2

MOB Közgyűlés

Helyszín: Hotel Hélia
1133 Budapest
Kárpát u. 62-64.

Időpont: 2022. május 28. 10 óra

Levezető elnök: Gyulay Zsolt elnök

A közgyűlés határozatai:

9/KH/2022

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése egyhangúlag, 44 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Borkai Anitát jegyzőkönyvvezetőnek választotta.
Hatálybalépés időpontja: 2022. május 28.

10/KH/2022

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése egyhangúlag, 44 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Dr. Kovács Antalt jegyzőkönyv-hitelesítőnek választotta.
Hatálybalépés időpontja: 2022. május 28.

11/KH/2022

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése egyhangúlag, 44 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a Közgyűlés az alábbi napirendi pontokkal kerüljön megtartásra:

1. Elnöki beszámoló a 2022. február 1-je óta eltelt időszakról
2. A könyvvizsgáló jelentésének elfogadása
3. A Felügyelő Bizottság 2021. évi beszámolójának és 2022. évi ellenőrzési tervének jóváhagyása
4. Az Elnökség 2021. évi szakmai beszámolójának elfogadása
5. A Magyar Olimpiai Bizottság 2021. évi pénzügyi beszámolójának és közhasznúsági mellékletének, valamint kiegészítő mellékletének elfogadása
6. A Magyar Olimpiai Bizottság 2022. évi költségvetésének elfogadása
7. Alapszabály-módosítás
8. A Felügyelő Bizottság ügyrendjének módosítása
9. Tiszteletbeli tagok megválasztása
10. A 2022. évi Téli Olimpiai Játékokról szóló beszámoló elfogadása
11. A 2022. évi Téli Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválról szóló beszámoló elfogadása
12. Tájékoztatás a Versenysport Stratégiáról
13. Döntés a 2022. évi Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon részt vevő Küldöttség összetételéről
14. A Felügyelő Bizottság elnökének és tagjának megválasztása
Hatálybalépés időpontja: 2022. május 28.

12/KH/2022

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése egyhangúlag, 44 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta Schmidt Gábort, dr. Mészáros Jánost és Imre Gézát a Mandátumvizsgáló Bizottság tagjainak, Schmidt Gábor elnökletével.
Hatálybalépés időpontja: 2022. május 28.

13/KH/2022

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése egyhangúlag, 44 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta Dr. Fürstner Józsefet, Kárai Pétert és Kiss Antalt a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak, Dr. Fürstner József elnökletével.
Hatálybalépés időpontja: 2022. május 28.

14/KH/2022

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése egyhangúlag, 43 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a könyvvizsgáló 2022. évi jelentését.
Hatálybalépés időpontja: 2022. május 28.

15/KH/2022

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése egyhangúlag, 43 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Felügyelő Bizottság 2021. évi beszámolóját, valamint 2022. évi ellenőrzési tervét.
Hatálybalépés időpontja: 2022. május 28.

16/KH/2022

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése egyhangúlag, 42 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az Elnökség 2021. évi szakmai beszámolóját.
Hatálybalépés időpontja: 2022. május 28.

17/KH/2022

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése egyhangúlag, 42 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a MOB 2021. évi pénzügyi beszámolóját és közhasznúsági mellékletét, valamint a kiegészítő mellékletét.
Hatálybalépés időpontja: 2022. május 28.

18/KH/2022

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése egyhangúlag, 43 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a MOB 2022. évi költségvetését.
Hatálybalépés időpontja: 2022. május 28.

19/KH/2022

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése egyhangúlag, 42 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a Közgyűlés az Alapszabály-módosításról egy szavazás keretében dönt.
Hatálybalépés időpontja: 2022. május 28.

20/KH/2022

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése 40 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással elfogadta a Magyar Olimpiai Bizottság Alapszabály-módosítását.
Hatálybalépés időpontja: 2022. május 28.

21/KH/2022

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése egyhangúlag, 42 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Felügyelő Bizottság ügyrendjének módosítását.
Hatálybalépés időpontja: 2022. május 28.

22/KH/2022

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése egyhangúlag, 42 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Magyar Olimpiai Bizottság tiszteletbeli tagjává választotta Hazsik Endrét.
Hatálybalépés időpontja: 2022. május 28.

23/KH/2022

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése egyhangúlag, 42 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Magyar Olimpiai Bizottság tiszteletbeli tagjává választotta Molnár Zoltánt.
Hatálybalépés időpontja: 2022. május 28.

24/KH/2022

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése egyhangúlag, 42 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Magyar Olimpiai Bizottság tiszteletbeli tagjává választotta Dr. Pakucs Jánost.
Hatálybalépés időpontja: 2022. május 28.

25/KH/2022

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése egyhangúlag, 43 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 2022. évi Téli Olimpiai Játékokról szóló beszámolót.
Hatálybalépés időpontja: 2022. május 28.

26/KH/2022

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése egyhangúlag, 43 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 2022. évi Téli Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválról szóló beszámolót.
Hatálybalépés időpontja: 2022. május 28.

27/KH/2022

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése egyhangúlag, 39 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 2022. évi Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon részt vevő Küldöttség személyi összetételére vonatkozó hosszú listát, és egyben felhatalmazást adott a MOB elnökének, főtitkárának és a csapat vezetőjének, hogy a határozatával megállapított Küldöttséget érintő, függőben lévő kérdésekben 2022. május 28. napját követően döntsön.
Hatálybalépés időpontja: 2022. május 28.

28/KH/2022

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése egyhangúlag, 40 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a Felügyelő Bizottság elnöki tisztségére történő szavazásra nyílt szavazás keretében kerül sor.
Hatálybalépés időpontja: 2022. május 28.

29/KH/2022

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése 39 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül Dávid Imrét a Felügyelő Bizottság elnökének választotta.
Hatálybalépés időpontja: 2022. május 28

30/KH/2022

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése egyhangúlag, 40 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a Felügyelő Bizottság tagi tisztségére történő szavazásra nyílt szavazás keretében kerül sor.
Hatálybalépés időpontja: 2022. május 28.

31/KH/2022

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése 39 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül Nátrán Rolandot a Felügyelő Bizottság tagjának választotta.
Hatálybalépés időpontja: 2022. május 28.