Dokumentumok
2022. november 26., Puskás Aréna, Budapest
Gradient 2

MOB Közgyűlés

Helyszín: Puskás Aréna Budapest
1146 Budapest
Istvánmezei út 3-5.

Időpont: 2022. november 26. 10 óra

Levezető elnök: Gyulay Zsolt elnök

A közgyűlés határozatai:

32/KH/2022

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése egyhangúlag, 85 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Borkai Anitát jegyzőkönyvvezetőnek választotta.
Hatálybalépés időpontja: 2022. november 26.

33/KH/2022

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése egyhangúlag, 85 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Dr. Kovács Antalt jegyzőkönyv-hitelesítőnek választotta.
Hatálybalépés időpontja: 2022. november 26.

34/KH/2022

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése egyhangúlag, 85 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a Közgyűlés az alábbi napirendi pontokkal kerüljön megtartásra:

1. Elnöki beszámoló a 2022. május 28-a óta eltelt időszakról

2. A 2022. évi Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválról szóló beszámoló elfogadása

3. Döntés a 2023. évi olimpiai eseményeken való részvételről

4. A 2023. évi Téli Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivállal kapcsolatos célkitűzések, irányelvek elfogadása

5. Döntés a 2023. évi Téli Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivállon részt vevő Küldöttség összetételéről.

6. A 2023. évi Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivállal kapcsolatos célkitűzések, irányelvek elfogadása

7. Döntés a 2024. évi olimpiai eseményeken való részvételről

8. A 2024. évi Nyári Olimpiai Játékokkal kapcsolatos sportágankénti előrejelzések elfogadása

9. A Felügyelő Bizottság 2023. évi ellenőrzési tervének jóváhagyása

10. Alelnök választása

11. Felügyelő bizottsági tag választása

35/KH/2022

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése egyhangúlag, 85 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta Dr. Mészáros Jánost, Csonka Zsófiát és Imre Gézát a Mandátumvizsgáló Bizottság tagjainak, Dr. Mészáros János elnökletével.
Hatálybalépés időpontja: 2022. november 26.

36/KH/2022

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése egyhangúlag, 85 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta Dr. Simóka Beátát, Kárai Pétert és Kiss Antalt a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak, Dr. Simóka Beáta elnökletével.
Hatálybalépés időpontja: 2022. november 26.

37/KH/2022

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése egyhangúlag, 88 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 2022. évi Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválról szóló beszámolót.
Hatálybalépés időpontja: 2022. november 26.

38/KH/2022

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése egyhangúlag, 88 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Magyar Csapat részvételét a 2023. évi Téli Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon.
Hatálybalépés időpontja: 2022. november 26.

39/KH/2022

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése egyhangúlag, 88 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Magyar Csapat részvételét a 2023. évi Európa Játékokon.
Hatálybalépés időpontja: 2022. november 26.

40/KH/2022

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése egyhangúlag, 88 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Magyar Csapat részvételét a 2023. évi Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon.
Hatálybalépés időpontja: 2022. november 26.

41/KH/2022

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése 87 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül elfogadta a Magyar Csapat részvételét a 2023. évi Strand Világjátékokon.
Hatálybalépés időpontja: 2022. november 26.

42/KH/2022

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése egyhangúlag, 88 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 2023. évi Téli Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivállal kapcsolatos célkitűzéseket, irányelveket.
Hatálybalépés időpontja: 2022. november 26.

43/KH/2022

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése egyhangúlag, 88 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 2023. évi Téli Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon részt vevő Küldöttség összetételére vonatkozó hosszú listát, és egyben felhatalmazást adott a MOB elnökének és a csapatvezetőnek, hogy a határozatával megállapított Küldöttséget érintő, függőben lévő kérdésekben 2022. november 26. napját követően döntsön.
Hatálybalépés időpontja: 2022. november 26.

44/KH/2022

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése egyhangúlag, 88 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 2023. évi Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivállal kapcsolatos célkitűzéseket, irányelveket
Hatálybalépés időpontja: 2022. november 26.

45/KH/2022

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése egyhangúlag, 88 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Magyar Csapat részvételét a 2024. évi Téli Ifjúsági Olimpiai Játékokon.
Hatálybalépés időpontja: 2022. november 26.

46/KH/2022

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése egyhangúlag, 55 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Magyar Csapat részvételét a 2024. évi Nyári Olimpiai Játékokon.
Hatálybalépés időpontja: 2022. november 26.

47/KH/2022

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése egyhangúlag, 55 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 2024. évi Nyári Olimpiai Játékokkal kapcsolatos sportágankénti előrejelzéseket.
Hatálybalépés időpontja: 2022. november 26.

48/KH/2022

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése egyhangúlag, 86 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül jóváhagyta a Felügyelő Bizottság 2023. évi ellenőrzési tervét.
Hatálybalépés időpontja: 2022. november 26.

49/KH/2022

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése 75 igen szavazattal, 5 nem szavazattal és 3 tartózkodással Dr. Wladár Sándort a Magyar Olimpiai Bizottság alelnökének választotta.
Hatálybalépés időpontja: 2022. november 26.

50/KH/2022

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése 74 igen szavazattal, 3 nem szavazattal és 2 tartózkodással Becsky Andrást a Felügyelő Bizottság tagjának választotta.
Hatálybalépés időpontja: 2022. november 26.