Dokumentumok
2023. december 9., Vigadó
Gradient 2

26/2023/KH

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése egyhangúlag, 92 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Borkai Anitát jegyzőkönyvvezetőnek választotta.

Hatálybalépés időpontja: 2023. december 9.

27/2023/KH

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése egyhangúlag, 92 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Dr. Kamuti Jenőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek választotta.

Hatálybalépés időpontja: 2023. december 9.

28/2023/KH

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése egyhangúlag, 92 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a Közgyűlés az alábbi napirendi pontokkal kerüljön megtartásra:

1. Elnöki beszámoló a 2023. május 20-a óta eltelt időszakról

2. A 2023. évi Európa Játékokról szóló beszámoló elfogadása

3. A 2023. évi Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválról szóló beszámoló elfogadása

4. A 2023. évi Strand Világjátékokról szóló beszámoló elfogadása

5. Döntés a 2024. évi Téli Ifjúsági Olimpiai Játékokon részt vevő Küldöttség összetételéről

6. A 2024. évi Nyári Olimpiai Játékokkal kapcsolatos sportágankénti előrejelzések aktualizálása

7. A minimumkövetelmények módosítása

8. Döntés a 2025. évi olimpiai eseményeken való részvételről

9. A Felügyelő Bizottság 2024. évi ellenőrzési tevének jóváhagyása

10. Az Etikai Bizottság tagjainak megválasztása

Hatálybalépés időpontja: 2023. december 9.

29/2023/KH

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése egyhangúlag, 92 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül dr. Mészáros Jánost, dr. Csisztu Zsuzsannát és Csabai Edvint a Mandátumvizsgáló Bizottság tagjainak választotta, dr. Mészáros János elnökletével.

Hatálybalépés időpontja: 2023. december 9.

30/2023/KH

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése egyhangúlag, 92 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Cseh Ottót, Szász-Kovács Emesét és dr. Hamar Pált a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak választotta, Cseh Ottó elnökletével.

Hatálybalépés időpontja: 2023. december 9.

31/2023/KH

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése egyhangúlag, 93 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 2023. évi Európa Játékokról szóló beszámolót.

Hatálybalépés időpontja: 2023. december 9.

32/2023/KH

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése egyhangúlag, 91 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 2023. évi Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválról szóló beszámolót.

Hatálybalépés időpontja: 2023. december 9.

33/2023/KH

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése egyhangúlag, 91 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 2023. évi Strand Világjátékokról szóló beszámolót.

Hatálybalépés időpontja: 2023. december 9.

34/2023/KH

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése egyhangúlag, 90 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 2024. évi Téli Ifjúsági Olimpiai Játékokon részt vevő Küldöttség összetételére vonatkozó javaslatot, és egyben felhatalmazást adott a MOB elnökének és a csapatvezetőnek, hogy a határozatával megállapított Küldöttséget érintő, függőben lévő kérdésekben 2023. december 9. napját követően döntsön.

Hatálybalépés időpontja: 2023. december 9.

35/2023/KH

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése egyhangúlag, 57 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 2024. évi Nyári Olimpiai Játékokkal kapcsolatos sportágankénti előrejelzéseket.

Hatálybalépés időpontja: 2023. december 9.

36/2023/KH

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése egyhangúlag, 87 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az olimpiai eseményekre történő nevezés és akkreditáció minimumkövetelményeinek módosítását.

Hatálybalépés időpontja: 2023. december 9.

37/2023/KH

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése egyhangúlag, 87 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Magyar Csapat részvételét a 2025. évi Téli Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon.

Hatálybalépés időpontja: 2023. december 9.

38/2023/KH

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése egyhangúlag, 87 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Magyar Csapat részvételét a 2025. évi Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon.

Hatálybalépés időpontja: 2023. december 9.

39/2023/KH

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése egyhangúlag, 87 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül jóváhagyta a Felügyelő Bizottság 2024. évi ellenőrzési tervét.

Hatálybalépés időpontja: 2023. december 9.

40/2023/KH

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése Dr. Beck Györgyöt 79 igen, 4 nem szavazattal, 3 tartózkodással az Etikai Bizottság tagjának választotta.

Hatálybalépés időpontja: 2023. december 9.

41/2023/KH

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése Dr. Bodnár Andrást egyhangúlag, 86 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az Etikai Bizottság tagjának választotta.

Hatálybalépés időpontja: 2023. december 9.

42/2023/KH

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése Császári Attilát egyhangúlag, 86 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az Etikai Bizottság tagjának választotta.

Hatálybalépés időpontja: 2023. december 9.

43/2023/KH

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése Dr. Földesiné dr. Szabó Gyöngyit 84 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással az Etikai Bizottság tagjának választotta.

Hatálybalépés időpontja: 2023. december 9.

44/2023/KH

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése Dr. Hardy Ilonát 82 igen, 4 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az Etikai Bizottság tagjának választotta.

Hatálybalépés időpontja: 2023. december 9.

45/2023/KH

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése Dr. Kolbenheyer Zsuzsannát 85 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az Etikai Bizottság tagjának választotta.

Hatálybalépés időpontja: 2023. december 9.

46/2023/KH

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése Dr. Sótonyi Pétert 84 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással az Etikai Bizottság tagjának választotta.

Hatálybalépés időpontja: 2023. december 9.