Dokumentumok
2023. május 20., Danubius Hotel Helia
Gradient 2

1/2023/KH

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése egyhangúlag, 88 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Borkai Anitát jegyzőkönyvvezetőnek választotta.

Hatálybalépés időpontja: 2023. május 20.

2/2023/KH

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése egyhangúlag, 87 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül Dr. Kamuti Jenőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek választotta.

Hatálybalépés időpontja: 2023. május 20.

3/2023/KH

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése egyhangúlag, 88 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a Közgyűlés a javasolt módosítással, a 19. napirendi pont nélkül, az alábbi napirendi pontokkal kerüljön megtartásra:

1. Elnöki beszámoló a 2022. november 20-a óta eltelt időszakról

2. A könyvvizsgáló jelentésének elfogadása

3. A Felügyelő Bizottság 2022. évi beszámolójának jóváhagyása

4. Az Elnökség 2022. évi szakmai beszámolójának elfogadása

5. A Magyar Olimpiai Bizottság 2022. évi egyszerűsített éves beszámolójának és közhasznúsági mellékletének, valamint kiegészítő mellékletének elfogadása

6. A MOB 2023. évi költségvetésének elfogadása

7. Beszámoló a 2023. évi Téli Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválról

8. Döntés a minimumkövetelmények módosításáról

9. Döntés a 2023. évi Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon részt vevő magyar küldöttség összetételéről

10. A 2023. évi Európa Játékokkal kapcsolatos célkitűzések, felkészülési irányelvek elfogadása

11. Döntés a 2023. évi Európa Játékokon részt vevő magyar küldöttség összetételéről

12. A 2023. évi Strand Világjátékokkal kapcsolatos célkitűzések, felkészülési irányelvek elfogadása

13. Döntés a 2023. évi Strand Világjátékokon részt vevő magyar küldöttség összetételéről

14. A 2024. évi Téli Ifjúsági Olimpiai Játékokkal kapcsolatos célkitűzések, felkészülési irányelvek elfogadása

15. Alapszabály-módosítás

16. A Magyar Olimpiai Bizottság Kettős Karrier Programjának bemutatása

17. Elnökségi tag választása

18. A Sportolói Bizottság és az Etikai Bizottság 2022. évi beszámolója

Hatálybalépés időpontja: 2023. május 20.

4/2023/KH

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése egyhangúlag, 88 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül dr. Mészáros Jánost, Tóth Zsuzsannát és Csabai Edvint a Mandátumvizsgáló Bizottság tagjainak választotta, dr. Mészáros János elnökletével.

Hatálybalépés időpontja: 2023. május 20.

5/2023/KH

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése egyhangúlag, 88 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Cseh Ottót, Szász-Kovács Emesét és dr. Hamar Pált a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak választotta, Cseh Ottó elnökletével.

Hatálybalépés időpontja: 2023. május 20.

6/2023/KH

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése egyhangúlag, 88 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a könyvvizsgáló 2022. évi jelentését.

Hatálybalépés időpontja: 2023. május 20.

7/2023/KH

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése 87 igen szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül jóváhagyta a Felügyelő Bizottság 2022. évi beszámolóját.

Hatálybalépés időpontja: 2023. május 20.

8/2023/KH

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése egyhangúlag, 89 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az Elnökség 2022. évi szakmai beszámolóját.

Hatálybalépés időpontja: 2023. május 20.

9/2023/KH

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése egyhangúlag, 89 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a MOB 2022. évi egyszerűsített éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét, valamint a kiegészítő mellékletét.

Hatálybalépés időpontja: 2023. május 20.

10/2023/KH

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése egyhangúlag, 88 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a MOB 2023. évi költségvetését.

Hatálybalépés időpontja: 2023. május 20.

11/2023/KH

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése egyhangúlag, 88 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 2023. évi Téli Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválról szóló beszámolót.

Hatálybalépés időpontja: 2023. május 20.

12/2023/KH

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése egyhangúlag, 88 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az olimpiai eseményekre történő nevezés és akkreditáció minimumkövetelményeinek módosítását.

Hatálybalépés időpontja: 2023. május 20.

13/2023/KH

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése egyhangúlag, 88 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 2023. évi Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon részt vevő Küldöttség összetételére vonatkozó javaslatot, és egyben felhatalmazást adott a MOB elnökének és a csapatvezetőnek, hogy a határozatával megállapított Küldöttséget érintő, függőben lévő kérdésekben 2023. május 20. napját követően döntsön.

Hatálybalépés időpontja: 2023. május 20.

14/2023/KH

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése egyhangúlag, 87 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 2023. évi Európa Játékokkal kapcsolatos célkitűzéseket, felkészülési irányelveket.

Hatálybalépés időpontja: 2023. május 20.

15/2023/KH

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése egyhangúlag, 87 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 2023. évi Európa Játékokon részt vevő Küldöttség összetételére vonatkozó javaslatot, és egyben felhatalmazást adott a MOB elnökének és a csapatvezetőnek, hogy a határozatával megállapított Küldöttséget érintő, függőben lévő kérdésekben 2023. május 20. napját követően döntsön.

Hatálybalépés időpontja: 2023. május 20.

16/2023/KH

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése egyhangúlag, 85 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 2023. évi Strand Világjátékokkal kapcsolatos célkitűzéseket, felkészülési irányelveket.

Hatálybalépés időpontja: 2023. május 20.

17/2023/KH

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése egyhangúlag, 85 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 2023. évi Strand Világjátékokon részt vevő Küldöttség összetételére vonatkozó javaslatot, és egyben felhatalmazást adott a MOB elnökének és a csapatvezetőnek, hogy a határozatával megállapított Küldöttséget érintő, függőben lévő kérdésekben 2023. május 20. napját követően döntsön.

Hatálybalépés időpontja: 2023. május 20.

18/2023/KH

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése egyhangúlag, 85 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 2024. évi Téli Ifjúsági Olimpiai Játékokkal kapcsolatos célkitűzéseket, felkészülési irányelveket.

Hatálybalépés időpontja: 2023. május 20.

19/2023/KH

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése egyhangúlag, 87 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a Közgyűlés az Alapszabály-módosításról egy szavazás keretében dönt.

Hatálybalépés időpontja: 2023. május 20.


20/2023/KH

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése egyhangúlag, 87 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Magyar Olimpiai Bizottság Alapszabály-módosítását.

Hatálybalépés időpontja: 2023. május 20.

21/2023/KH

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése egyhangúlag, 87 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság kettős karrier programot indítson.

Hatálybalépés időpontja: 2023. május 20.

22/2023/KH

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése egyhangúlag, 85 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a Sportolói Bizottság 2022. évi beszámolóját.

Hatálybalépés időpontja: 2023. május 20.

23/2023/KH

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése egyhangúlag, 82 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az Etikai Bizottság 2022. évi beszámolóját.

Hatálybalépés időpontja: 2023. május 20.

24/2023/KH

A Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlése 81 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással, 2 érvénytelen szavazat mellett Bacsa Pétert a Magyar Olimpiai Bizottság elnökségi tagjának választotta.

Hatálybalépés időpontja: 2023. május 20.