Szilágyi Liliána viszi a magyar zászlót a záróünnepségen

Még két napig lehet pályázni - Kulcsár Krisztián hosszabbítana

2020. 06. 08.
Megosztás


Június 20-án tisztújító közgyűlést tart a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB). Az elnökségi posztokra – elnök, 2 alelnök, 7 tag még két napig, szerda délutánig lehet pályázni. A három éve regnáló elnök, Kulcsár Krisztián hosszabbítana.

A közgyűlés összehívásáról egyhangúlag döntött május 27-ei ülésén a MOB elnöksége. A választott elnökségi tagok – az elnökkel, alelnökökkel egyetemben – a közgyűlés napjának hatályával, június 20-ával lemondtak tisztségükről, így a tisztújítás az egy évvel elhalasztott tokiói olimpia időpontjától függetlenül, az eredetileg tervezettek szerint 2020-ban kerül megtartásra. A közgyűlés összehívásának lehetőségét előzőleg a MOB Jogi Bizottsága is megtárgyalta. Az elnök és két alelnök mellett 7 tagot is választanak; nemzetközi sportszövetség vezető tisztségviselője (dr. Kamuti Jenő, Nemzetközi Fair Play Bizottság) és a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja (Gyurta Dániel és Schmitt Pál) automatikusan bekerül a grémiumba.

A jelenlegi, hivatalban lévő elnök Kulcsár Krisztián a következő ciklusra is pályázik a szervezet elnökének. Az olimpiai ezüstérmes, világ- és Európa-bajnok párvajtőrvívót 2017. május 2-án választotta meg a tagság a MOB élére.

A tisztújítással kapcsolatban a május 28-án kelt közgyűlési meghívóban minden MOB-tag kapott tájékoztatást. A tisztségekre a MOB rendes tagjai nyújthatnak be pályázatot. A hatályos Alapszabály 37. § (3) bekezdése szerint a pályázatot a főtitkárnak kell írásban, igazolható módon benyújtani a közgyűlést megelőző tizedik napig, azaz legkésőbb 2020. június 10-én 16:00 óráig be kell érkeznie a MOB Irodába (1124 Budapest, Csörsz u. 49-51.). Az ezt követően beérkezett pályázatok határidőn túl beadottnak minősülnek, így nem kerülhetnek elfogadásra. Egyidejűleg több tisztségre is lehet pályázni a választás sorrendje szerint. Miután a pályázó valamelyik tisztséget elnyerte, további pályázatait figyelmen kívül kell hagyni. A pályázat a szavazás megkezdéséig visszavonható. Az Alapszabály 37. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a pályázatot benyújtó MOB-tagnak legkésőbb 2020. június 20-án 9:30 óráig, a választás napján érvényes – 90 napnál nem régebbi – hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolnia kell a főtitkár részére, hogy büntetlen előéletű.

A szavazás menete

A választás tisztségenként külön-külön történik úgy, hogy először a Magyar Olimpiai Bizottság elnökét, ezt követően a nyári olimpiai sportágakért felelős alelnököt, a téli olimpiai sportágakért felelős alelnököt, végül a választott elnökségi tagokat kell megválasztani. A tisztségviselők választása titkos szavazással történik.

Megválasztottnak az a jelölt tekinthető, aki a közgyűlésen jelenlévő szavazati joggal rendelkező tagok több, mint felének „igen" szavazatát megszerezte. Ha ezt a többséget a szükségesnél kevesebb jelölt érte el, újabb szavazást kell elrendelni, amelyen a legkevesebb szavazatot elért jelölt(ek) már nem vesz(nek) részt. A szavazást újabb fordulókkal mindaddig folytatni kell, amíg a jelöltek közül kellő számú jelölt a többséget nem kapja meg. Ha a többséget több jelölt is elérte, közülük az(ok) tekinthető(k) megválasztottnak, aki(k) a több szavazatot kapta(k).

A választás során figyelembe kell venni az Alapszabály 24. §-át, mely szerint az Olimpiai Chartával összhangban az elnökségben biztosítani kell az olimpiai sportágak országos sportági szakszövetségei által delegált MOB tagok többségét.

(MOB, fotó: MOB/Szalmás Péter)