008

Tanácskozások futószalagon

2023. 12. 05.
Megosztás

November utolsó hetén, kedden az olimpiai iskolák és óvodák vezetői, csütörtökön pedig az olimpiai baráti körök vezetői tanácskoztak a Magyar Olimpiai Bizottság tanácstermében.

November 28-án, kedden az olimpiai iskolák és óvodák intézményvezetői és képviselő gyülekeztek a tanácsteremben. Győr Béla, a Magyar Olimpiai Akadémia főtitkára üdvözölte a szép számban megjelenteket. Majd dr. Iglódi Endre, a MOA elnöke köszöntötte a résztvevőket és visszaadta a szót a főtitkárnak az értekezlet levezetésére. Először a 2020 és 2023 között nyugállományba vonult intézményvezetőket búcsúztatták el a plénum előtt. Az elbúcsúztatott vezetők a MOA köszönő emlékérmét és virágát vehették át a MOA elnökétől és a főtitkárától.

006
MOB-Média/Szalmás Péter

A következő vezetők búcsúztatására került sor Győr Béla tolmácsolásában.

Dienes Anna. 2007 és 2023 között volt a XVI. Kerületi Lemhényi Dezső Általános Iskola igazgatója. Anna nevéhez köthető, hogy az intézmény Lemhényi Dezső olimpiai bajnok vízilabdázó, az Olimpiai Bajnokok Klubjának alapító elnökének nevét vette fel. Szintén a nevéhez fűződik az angol, mint két tanítási nyelv bevezetése, ő a Sakkpalota-program elindítója, amelynek keretein belül kiemelt referenciaiskolaként működik az intézmény. Kezdeményezésére a kerület bajnokairól nevezték el tornatermüket, termeiket. Az iskola gyermekeivel állandó résztvevője volt a kerületi olimpiai baráti kör rendezvényeinek. Biológia-, technika-, etikaszakos mesterpedagógusként dolgozott az intézményben. Kedves Anna! Nagyon köszönjük az együtt végzett munkát!

Rabi Ferencné, Szilvia. A Csanádi Árpád Általános Iskola, Sportiskolába és Gimnáziumban először a tanításon kívül igazgatóhelyettesi feladatokat látott el, 2011 tavaszától 2020-ig pedig intézményvezetőként irányította az iskola életét. Elhivatottan nevelte az iskolában a későbbi olimpiai-, világ és Európa-bajnokok egész sorát az iskolában. Mesterpedagógus, részt vett a sportiskolai kerettanterv készítésében, az általános iskola és a gimnázium egészére ő írta a magyar nyelv és irodalom műveltségterületének tantervét. Az ország összes sportiskolájának szervezett együttműködését segítette, irányította, országos szintű szakmai konferenciákat, találkozókat szervezett. Kemény Ferenc- és Csanádi-díjas. A gyerekektől nem tud, nem akar elszakadni, hiszen nyugállományba vonulása mellett jelenleg is a Csanádi Sportiskolában tanít magyar nyelv és irodalom tantárgyat részmunkaidőben, és ő a 6. osztályosok osztályfőnöke. Kedves Szilvia! Nagyon köszönjük a munkádat!

Őrfi Krisztina. Intézményvezető. A Testnevelési Főiskola elvégzését követően 1984-ben testnevelő tanárként kezdett el dolgozni az akkori nevén Krammer Sándor utcai, ma Budapest XX. Kerületi Hajós Alfréd Általános Iskolában. A tanítás mellett asztaliteniszedzőként tevékenykedett az ESMTK Sportegyesületnél. Először az iskola testnevelés munkaközösségének lett a vezetője, majd igazgató-helyettesnek kérték fel. 1998-ban az akkori igazgatónő lemondott tisztségéről, így a lehetőséget kihasználva megpályázta a munkakört, amit el is nyert. Nevéhez fűződik a hagyományos Fehér Miklós Labdarúgó Kupa, melyet minden év márciusában bonyolítanak le. Az iskolában jó tanuló, jó sportoló-díjat hozott létre Irányi Margit olimpikon, válogatott atléta testnevelőjük emlékére, aki súlyos betegségben hunyt el 2007-ben. 25 év alatt rengeteg olimpikont, híres sportolót látott vendégül iskolájában. 2023. augusztus 1-től vonult nyugállományba. Kedves Krisztina! Nagyon köszönjük a munkádat!

Tiborcz Márta. 2012 és 2021 között volt a XIV. Kerületi Németh Imre Általános Iskola vezetője. Természetes módon ápolta az olimpiai bajnok kalapácsvető névadójuk emlékét családjával együtt. Közös megemlékezéseket tartottunk a névadó sírjánál, az iskolában a Németh-nap keretében emlékeztünk. Legfontosabb érték számára a közösség építés volt. Kiváló segítségként tekintett a sportra, amiben fontos emberi értékek kimunkálásának lehetőségét látta. Fogadott, támogatott számos sportversenyt, kiváló sportemberek látogatását. Diákjai aktívan részt vettek nemcsak a kerület, hanem a Magyar Olimpiai Akadémia sportéletében. Az iskolából minden évben volt több jelöltje a „jó tanuló, jó sportoló” címre. Mesterpedagógus, vezetésével a tanítónők foglalkoztak a kognitív fejlesztés különböző mozgásformával való megalapozásával. Röviden: a sport, a mozgás az élete természetes része volt. Kedves Márta! Nagyon köszönjük a munkádat!

Mikolczi Erzsébet. 33 éve került az iskolájába. Napközis tanítóként kezdett, majd történelmet tanított. 1999 óta vesz részt az iskola vezetésében. 2004-től az idei tanév végéig vezette az intézményt, ahol a 20. évét kezdte el igazgatóként. Jelenleg a felmentését tölti. Vezetésével megteremtették az iskola egyéni arculatát, a magas szintű nevelést-oktatást, a sport, a testnevelés kiemelkedő szerepét, valamint felvették Bene Ferenc olimpiai bajnok labdarúgó nevét. Vezetésével élen járnak az innovatív módszerek alkalmazásában, különleges, egyedi, közösségépítő programok rendezésében, a tudásmegosztásban. Kezdeményezésére olimpiai bajnokok, neves sportolók kéz-és lábnyomatvételét kezdték el, amely eredményeként már több mint 40 láb és kéznyomat látható az iskola aulájában, valamint hagyományt teremtettek a Bene-napból. Mesterpedagógus, Bárczy István-díjas. Kedves Erzsébet! Nagyon köszönjük az együtt végzett munkát!

Zmák Julianna Borbála. 2001-től 2021 augusztusáig, 20 éven keresztül volt a Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola igazgatója. Matematika-ábrázológeometria, számítástechnika szakos középiskolai tanár, közoktatási vezető szakirányú szakképzettséget és szakvizsgát szerzett. Vezetői munkájának, innovatív tevékenységének meghatározó szerepe volt az iskolája mai külső és belső arculatának kialakításában. A vezetése alatt álló iskola Akkreditált Kiváló Tehetségpont a Gödöllői kistérség egyetlen emeltszintű testnevelést oktató intézményeként nemcsak a sport, hanem a tanulmányi munka és a nevelés tekintetében is elismerésre méltó. Az általa vezetett iskolában humánus légkör, szervezettség biztosította a tanulók fejlődését szolgáló tevékenységrendszert. Fontosnak tartotta az iskola és a szülői ház együttműködését, a szülők elégedettségét. A Hajós-napok szervezése mellett a civil életét a karitativitás jellemzi, alapító tagja két iskola mellett működő alapítványnak (ALMA MATERért, Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány). Kedves Julianna! Nagyon köszönjük, hogy együtt dolgozhattunk!

Nem tudott jelen lenni személyesen Takács Józsefné, Zsuzsanna, aki a mezőkövesdi Mező Ferenc Tagiskola pedagógusaként 1985-től, 2005-től 2020-ig pedig annak vezetőjeként szoros kapcsolatban állt a Magyar Olimpiai Akadémiával, illetve az olimpikonok nevét viselő iskolák körével. Számtalan közös rendezvényen vett részt, melyekről szép emlékeket őriz. Sajnos jelenlegi egészségi állapota miatt nem tudott eleget tenni a meghívásnak, amit szívből sajnál. Üzenete: „Munkátokhoz továbbra is kitartást, hasonló lelkesedést és nagyon jó egészséget kívánok!” Kedves Zsuzsanna! Mi is nagyon köszönjük munkádat! Pócsik László igazgatót megkértük, hogy adja át majd Zsuzsannának a virágot és az emlékplakettet.

A búcsúztatók után Szijj Lilla, a MOA tanácsának tagja, az olimpiai nevelési program vezetője tartott tájékoztatót a program jelenlegi állásáról és a jövőbeni feladatokról az intézményvezetőknek. Hangsúlyozta, a program terjesztésében nagyon számít a MOB és a MOA az olimpiai iskolák tanáraira.

Igazgatói értekezlet 20231128 2
MOB-Média

Az iskolák, óvodák beszámolói előtt a gödi Ugri-Bugri Óvoda alapítványának elnöke, Deák Zoltán mutatta be a néhány hónapja az óvodák körébe tartozó intézményüket. 25 óvodás jár jelenleg az intézménybe, melyben nagy hangsúlyt fektetnek a sportra. Az óvoda életéről egy rövid filmet vetítettek a résztvevők számára. Az intézmények beszámolójánál Kékesi László, az egri Kemény Ferenc Sportiskola és Általános Iskola vezetője elmondta, hogy 602 fő jár az iskolájukba, reményét fejezte ki, hogy a későbbiek folyamán újra megtudják rendezni a szokásos úszóversenyt az iskoláink részére. Büszkék arra, hogy a fiú kézilabdázóik országos szinten is kiemelkedően szerepelnek. Albertné Tóth Katalin a Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola vezetője elmondta, hogy a 650 fős iskolájukban 10 sportiskolai osztályban sportolnak rendszeresen a gyerekek. A Millió lépés az iskoláért akcióban megyéjükben első helyezést értek el. Botyánszky Pálné a Csanádi Árpád Általános Iskola, Sportiskola és Gimnázium testnevelője ismertette a Csanádi 100. emlékév legfontosabb történéseit az iskolájukban. Büszkék arra, hogy az új rendezvénytermüket Keleti Ágnesről nevezték el, mely előtt a bajnok domborművét is felavatták a Csanádi-napon. Jelenleg 462 tanulójuk van. Zsidóné Szalai Zsuzsanna, a Budapest XX. Kerületi Hajós Alfréd Általános Iskola új vezetője tájékoztatta a megjelenteket, hogy jelenleg 400 fő tanulójuk van. Úszás, röplabda tánc, kosárlabda a gyerekeik kedvenc sportágai, ezekben sportolnak a legtöbben. Jövő tavasszal, március 22-én rendezik meg a hagyományos Fehér Miklós Labdarúgó Kupát. Eckerné Gál Katalin a Lemhényi Dezső Általános Iskola képviselője elmondta, hogy nagy a fluktuáció az iskolájuk tantestületében. 440 tanulójuk van, akik közül főként ritmikus gimnasztikában, vívásban, labdarúgásban jeleskednek gyerekeik. A Lemhényi-napjukon nagysikerű volt az első ízben megrendezett Petőfi futás. A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola vezetője Tóth András ismertette, hogy iskolájukban sokféle sportot űznek a tanulók. Dr. Konrád Ferencről és Csatári Józsefről neveztek el díjakat, amit az arra érdemeseknek adnak át. 416 gyerekük van jelenleg. rendezvényeik keretén belül nagy sikert aratott a szülő-gyerek sportverseny. Molnár Gyöngyi, a Lurkóház óvoda pedagógusa ismertette, hogy legjelentősebb sportrendezvényük a Fitt-Olimpici. Folyamatban van részükről a MOA kérésére, az olimpiai nevelési program óvodára alkalmazható programjának kidolgozása. Beles Beáta a Zuglói Hajós Alfréd Magyar – Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola képviselője elmondta, hogy 450 gyerek jár iskolájukba. Az olimpiai nevelési programot már alkalmazzák, a testnevelési órák keretén belül olimpiatörténetet is oktatnak. Markó Györgyi a Dr. Nemere Zoltán Óvoda és Bölcsőde vezetője ismertette, hogy jelenleg 98 óvodás és 10 bölcsődés jár intézményükbe. Április 20-án rendezték meg Nemere Emléknapjukat, ahol rengeteget sportoltak gyerekeik. Részt vesznek az Úszó Nemzet Programban, valamint az országos ovis kosárlabda programban is. Pócsik László a Mezőkövesdi Általános Iskola Mező Ferenc Tagiskolájának vezetője elmondta, hogy 170 gyerekük van. Nagyon jól szerepelnek a kisiskolák versenyein, amit nagyban segít a nagyon jó létesítményhelyzetük. Hekli Péter, a Nógrádi Dr. Hesz Mihály Általános Iskola vezetője büszke arra, hogy az iskolák közül az ő névadójuk jelenleg az egyetlen élő. Névadójuk december 15-én lesz 80 éves, amelyet a Hesz-nap keretén belül szeretnének méltó módon megünnepelni. Meghívta az iskolák képviselőit a rendezvényükre. Leitner József, a Csik Ferenc Általános Iskola és Gimnázium képviselője elmondta, hogy 800 tanulójuk igazolt sportoló. Büszkék élsportolóikra, akik rengeteg sportágban képviselik a magyar színeket. Bárdos-Bartók Szilvia a Halassy Olivér Német Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola intézményvezető-helyettese tájékoztatójából kitűnt, hogy szoros kapcsolatban vannak a sportolóik révén az UTE és a Madárfészek Ökölvívó Akadémia egyesületekkel. A Szőnyi Bozsik József Általános Iskola vezetője Thoma Ágnes elmondta, jelenleg 269 tanulójuk van. Rengeteg sportos rendezvényük volt: Szőnyi Pentathlon, Oviolimpia, Bozsik Nap, Játszunk olimpiát. Legutóbbi Bozsik Napjuk fő témája az olimpiai láng és az olimpiai kabalák voltak, amelyet a MOA is felhasznált a promóciós anyagaiban. 2024 márciusában olimpiatörténeti vetélkedőt terveznek, amelynek Kovács László az iskola volt igazgatója lesz a névadója.

Igazgatói értekezlet 20231128 1
MOB-Média

November 30-án, csütörtökön délelőtt az olimpiai baráti körök vezetői és képviselői gyülekeztek a szokásos értekezletükre. Dr. Iglódi Endre MOA-elnök és Győr Béla MOA-főtitkár köszöntői után a főtitkár tájékoztatást adott a résztvevők számára az év legfontosabb feladatairól és az olimpiai nevelési program időszerű kérdéseiről. A körök vezetőinek beszámolójánál dr. Bodóczky László, a Kecskeméti Olimpiabarátok Bóbis Gyula Körének vezetője elmondta, hogy kezdeményezésükre a Katona József Gimnázium tornatermét Dunszt Ferencről, a város legendás röplabdaszakemberéről nevezték el. Körük 15 éves évfordulóját 2024 márciusában kívánják megünnepelni. A párizsi olimpiához kapcsolódóan több rendezvényt terveznek. Szoros kapcsolatot alakítottak ki a Kecskeméti Sportiskolával. A Csanádi Árpád Olimpiai Baráti Kör képviseletében Budai Tibor FB-elnök elmondta, hogy a Csanádi 100 évfordulóhoz kapcsolódva több sportvezető került meghívásra rendezvényeikre: Bacsa Péter, Ali Csilla, Lőrincz Tamás, dr. Aján Tamás, Gyurta Dániel, Vaskuti István, a Varjú Körrel együtt Schmitt Pál. A jövőre induló felnőtt olimpiatörténeti vetélkedő névadója javaslatukra és a MOA tanácsának döntése értelmében dr. Hencsei Pál lesz. A vetélkedőhöz a vándorserleget és a győztes serlegét a kör biztosítja. A legtöbb embert megmozgató rendezvényük vendége a Kanadából hazaérkező Gyenge Valéria olimpiai bajnok úszó volt. A Zsivótzky Gyula Olimpiai Kör Egyesület elnöke dr. Printz János, MOA-tanácstag és dr. Tóth Ferenc, az FB elnöke tájékoztatójában elhangzott, hogy a Mosonmagyaróváron megrendezett MOA Vándorgyűlés előkészítésében és lebonyolításában oroszlánrészt vállaltak. A kör tagjai közül Printz Nóra és Printz Ákos révén komoly sporteredményekkel is rendelkeznek. A Tiszavasvári Olimpiai Baráti Kör elnöke, Gazdag József elmondta, hogy 110 fős tagságukból az elmúlt évben 11 fő elhunyt. Pótlásukról folyamatosan gondoskodnak. Aktív programokat bonyolítanak, amelyek közül kiemelkedett a sporttörténeti konferencia és a Víz Világnapja tiszteletére kiírt rajzpályázat volt. Sipos Jenő, az MLSZ szóvivője, a Gyöngyös Város Barátai Körének elnökségi tagja örömmel számolt be a nemrég, a Gyöngyösi Aktívházban megnyílt sporttörténeti gyűjteményről, amely a kör kezdeményezésére és szervezésében, összeállításában készült el. Nagy szeretettel hívott mindenkit annak megtekintésére. A Tatai Olimpiabarátok Körének képviseletében Tompa Andor titkár elmondta, hogy továbbra is támogatnak minden, a városukban megrendezendő sporteseményt. Kifejezte további segítségük lehetőségét majd az iskolásoknak szervezendő olimpiatörténeti versenye elődöntői, döntői helyszínének biztosítását. A Varjú Vilmos Olimpiai Baráti Kör elnöke, Hóbor Béla beszámolt arról a rengeteg nagysikerű rendezvényről, melyeket körük rendezett. Több illusztris vendégük is volt teltházas rendezvényeken: Schmitt Pál, Szalai Ádám, Wladár Sándor, a világbajnok női kardcsapat. Öröm, hogy rengeteg fiatalt tudnak megmozgatni a rendezvényeikre. A Várpalotai Olimpiai Baráti Kör elnöke, Szöllősi János elmondta, hogy 30 fős körük több nagysikerű túrát: Medvehagyma túrát, gyalogtúrát rendezett, amelyen jóval többen vettek részt. Jó a kapcsolatuk a helyi civil szervezetekkel, újként a Szőnyi Bozsik József Általános Iskolával. Az atlétikai világbajnokság magyar bronzérmese, Halász Bence volt a sztárvendégük az iskolai rendezvényeiken. Készülnek a szokásos decemberi kiállításukra. Magyar László, a Ceglédi Sportmúzeum igazgatója beszámolt arról, hogy nagy örömükre új, nagyobb és szebb helyre költözik a múzeum. 32 éve működnek múzeumként, a körük 45 éve. Tematikus órákkal készülnek az iskolásoknak, akik előtt mindig nyitva áll a múzeum ajtaja. Kiadás előtt áll a Cegléd, a birkózás város című könyvük. Dr. Iglódi Endre MOA-elnök, a keszthelyi Csik Ferenc Olimpiai Baráti Kör képviseletében elmondta, hogy a kör Góth Imre személyében új elnököt választott. Igyekeznek névadójuk emlékét méltóképpen őrizni. Legutolsó vendégeik Major Veronika és Keczeli Bianka voltak.

004
MOB-Média/Szalmás Péter

Mindkét nap kis vendéglátással és baráti beszélgetéssel zárultak a tanácskozások.

(MOB-MOA/GyB; fotó: MOB-Média/Bodaki Márk és Szalmás Péter)