Budapesti Corvinus Egyetem

Szakmai bemutatkozás

Négy éve a Corvinus volt az első modellváltó egyetem, azóta már több hazai egyetem követte a példáját. Az alapítványi forma rendkívüli anyagi, szervezeti és tárgyi lehetőséget biztosít a Corvinus számára, amely hosszú távon kiszámíthatóbb és átláthatóbb működést eredményez.

Domináns piaci pozíció, az oktatás nemzetköziesítése és nemzetközi láthatóság


A fenntartó Maecenas alapítvány támogatásának köszönhetően az Egyetem bevezette a Corvinus Ösztöndíjat, ennek köszönhetően továbbra is térítésmentesen tanul a hallgatók nagy többsége. Tavaly nappali alapszakon a diákok 70 százaléka, mesterszakon 90 százaléka vehette ezt igénybe.
70 ezer forintra emelkedett a tanulmányi ösztöndíj legmagasabb összege, ami az állami ösztöndíjplafon kétszerese.
Az Egyetem bevezette a Corvinus Doktori Ösztöndíjat, így a legjobban teljesítő doktoranduszok összesen 280 ezer forint ösztöndíjhoz juthatnak havonta.

Magyarországon egyedülálló szakkínálat

Megújult több mint 10 corvinusos szak. Az Egyetem a tananyagot, a módszertant a piaci igényekhez igazította. A kétnyelvű szakportfólió generalista szemléletű alapszakokra és specializált mesterszakokra épül.
Hazánkban elsőként, 2023 őszétől a Corvinuson indult a Filozófia, politika, gazdaság, azaz PPE (Philosophy, Politics, Economics) alapképzés. A képzés mély és megbízható alapokat ad mindazoknak, akik a politika, a gazdaság, a tudomány irányába szeretnének továbblépni elemzőként, vezetőként, tudósként.
Bár manapság egyre nagyobb a kereslet az adatelemzésen alapuló szakértői munkára, üzleti adatok professzionális elemzéséhez szükséges egyetemi alapképzés eddig nem létezett Magyarországon. Ezt az űrt tölti be a Corvinus új alapszakja, a szintén 2023 őszétől elindult Üzleti adattudomány (Data Science in Business). Ennek célja, hogy olyan szakembereket képezzen, akik ismerik az adatelemzéshez és modellezéshez szükséges módszertani, informatikai és üzleti hátteret, képesek ezeket ötvözni és a problémák megoldásában önállóan alkalmazni.
Több corvinusos szakon már egy tanév alatt is mesterdiplomát lehet szerezni a szokásos két év helyett. A magyarországi gazdasági felsőoktatásban egyedülálló lehetőséggel az ellátásilánc-menedzsment, a közgazdálkodás és közpolitika, a nemzetközi gazdaság és gazdálkodás, valamint a marketing szakokon lehet élni a 2023/24-as tanévtől. Ez a portfólió a következő tanévtől bővülni fog.
Jelentősen nőtt az angol nyelvű képzések száma. Az alapszakok több mint fele angolul is indul, a mesterképzéseknek pedig csaknem kétharmada angolul is elérhető.
Több mint 10 kettősdiploma-programban vehetnek részt a hallgatók, amelyekben a Corvinus képzésével párhuzamosan egy külföldi partnerintézmény képzését is elvégezhetik, egyszerre két diplomát szerezve.
A corvinusos kutatók 2021-ben megháromszorozták a legrangosabb tudományos folyóiratokban (Q1 besorolású) megjelenő kutatási publikációik számát. Az egyetem ezzel jelentős lépést tett afelé, hogy a Corvinus 2030-ra a nemzetközi felsőoktatási rangsorokban a gazdaság- és társadalomtudományi területen Közép-Európa vezető intézménye legyen.
A meglévő nemzetközi akkreditációk mellett (AMBA, EFMD Accredited, BSIS Label, EAPAA) az egyetem Magyarországon elsőként elnyerte az AACSB-akkreditációt (Association for Advance Collegiate Schools of Business) is, amellyel a világ gazdaságtudományi képzéseket nyújtó felsőoktatási intézményeinek csak kevesebb mint 6 százaléka rendelkezik.

Működési kiválóság és önfenntartó képesség


A Corvinus hzaánkban elsőként bevezette az akadémiai életpályamodellt: kiszámítható, tervezhető, minőség- és teljesítményfókuszú pályaívvel.
A hallgatók gyorsabb és hatékonyabb ügyintézése érdekében a Corvinus digitalizálta a hallgatói ügyintézést, a legtöbb folyamat online indítható. Az Egyetem bevezette a MyCorvinus alkalmazást, amely 2021-ben az Év Applikációja lett, illetve új, hallgatóbarát, innovatív és barátságos coworking teret épített.
Emellett oktatók és pszichológusok részvételével a hallgatók számára a Corvinus egy saját, digitális pályaorientációs döntéstámogató rendszert fejlesztett ki, a Navigátort, amellyel a saját karrierjüket tervezhetik meg a hallgatók.
A Corvinus megalapította az Egyetem etikai, társadalmi felelősségvállalási és fenntarthatósági kezdeményezéseinek összehangoltságát támogató Ethics, Responsibility and Sustainability Hubot (ERS Hub), és beruházások, a működés során elsődleges helyre tette a fenntarthatóságot.

Épül az új campus


A Ménesi úti Campus területén egy hazai viszonylatban egyedülálló oktatási és innovációs központot épít az Egyetemet fenntartó Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány. Koncepciója közösségi tervezéssel készült. A fejlesztés célja, hogy létrejöjjön hazánkban egy kiemelkedő, technológiaintenzív, inspiráló terekből álló, jövőorientált Campus.
Az épületben helyet kapnak majd az oktatási terek mellett kutatási és innovációs terek, 180 fő befogadására alkalmas kollégium, park és sportterek. Az átadás céldátuma 2024 tavasza.
A Ménesi úti Campus átépítése során az Egyetem célja, hogy az épület első felsőoktatási intézményként elnyerje a globális fenntarthatósági szimbólumként számontartott LEED Gold minősítést.

A tíz legmagasabb ponthatárból idén is 9 a Corvinusé a nappali alapképzéseken


A Corvinus stratégiai célja, hogy 2030-ra a közép-kelet-európai régió legjobb egyetemévé váljon a gazdaság- és társadalomtudományok területén. Ezt az elitképzéssel és a nemzetköziesítéssel kívánja elérni. A 2023 őszén indult évfolyam csaknem fele már angolul teljesíti tanulmányait.

Évek óta egyre emelkedik a ponthatár a Corvinus legnépszerűbb és legnagyobb magyar nyelvű alapszakára: idén a gazdálkodási és menedzsmenten 456 pontot kellett felmutatni, ugyanennek a szaknak az angol nyelvű képzésére pedig már 469 pont volt szükséges a bejutáshoz. A Corvinus legmagasabb ponthatárát az angol nyelvű nemzetközi gazdálkodás alapszakon húzták meg, ide 480 ponttal lehetett bekerülni, de magas, 470-es pontszám kellett az angol nyelvű nemzetközi tanulmányok alapszakhoz, valamint a gazdaság- és pénzügyi-matematikai elemzés osztatlan képzéshez is (461 pont) – utóbbi ösztöndíjas formájánál közel 10 százalékkal emelkedett a bekerülési küszöb.

Képzési helyek:

A Budapesti Corvinus Egyetem épületei:

C épület (1093 Budapest, Közraktár utca 4-6.)

E épület (1093 Budapest, Fővám tér 8.)

Sóház (1093 Budapest, Fővám tér 13-15.)

Ménesi úti Campus (1118 Budapest, Ménesi út 5.) – várható nyitás 2024 első felében