Debreceni Egyetem

Szakmai bemutatkozás

A Debreceni Egyetemen az elmúlt évtized, illetve az utóbbi 4-5 évjelentős humán, infrastrukturális, képzési és kutatásfejlesztési tevékenysége, valamint az egyetem stratégiai irányvonalának kijelölése az egészségipar szolgálatában, szükségessé tette a sport, mint komplex oktatási, kutatási, társadalmi és egyetempolitikai kezelésének magasabb szintre emelését. Az elért eredmények, a Debreceni Egyetem e témában is egyre markánsabb elismertsége és tervei mellett időszerű volt a szervezeti keretek átalakítása és a Sporttudományi Koordinációs Intézet létrehozása.

A 2015. szeptember 1-én létrejött Sporttudományi Koordinációs Intézet az Egyetem oktatási-kutatási koordinációs és szolgáltató egysége. Feladata az egyetemen folyó, illetve az egyetemmel kapcsolatos sporttevékenységek összefogása, működtetése, a sporttudományi oktatás karokon való fejlesztésének segítése, koordinációja, a sporttudományi kooperatív kutatások elősegítése, a témához illeszkedő intézményen belüli és intézményközi kapcsolatok fejlesztése, valamint részvétel a debreceni sportegészségügyi diagnosztikai, ellátó és rehabilitációs rendszer kialakításában és működtetésében.

Feladata továbbá, hogy a Debreceni Egyetem polgárai számára a felsőoktatási törvény által meghatározott módon az alaptevékenységéhez igazodóan biztosítsa a rendszeres testmozgás és sporttevékenység megszervezését (testnevelési oktatás végzése, szabadidősport szervezése), valamint az ehhez szükséges feltételek megteremtését. Az Intézet feladati közé tartozik a Debreceni Egyetem közvetlen és közvetett, az egyetem sportszervezetein keresztül megvalósuló versenysport koordinálása, a célkitűzések megfogalmazása, és a sportszervezetek beszámoltatása.

A 2017. szeptemberétől elindult testnevelő tanárképzés, a 2020. szeptemberétől indult gyógytestnevelő tanárképzés, a 2023. szeptemberétől elérhető edző BSc – szakedző képzés és a sportanalitikus szakirányú képzés szakfelelőseként mára, egy minden igényt kielégítő sport és kapcsolódó infrastrukturális, valamint oktatói és kutatói bázissal rendelkezik, amelyhez a sport és fizikai aktivitás elkötelezett támogatója, Debrecen városa is egyedülálló hátteret és partnerséget biztosít. Intézményünk padjaiból számos olimpikon, élsportoló került ki és vált büszkeségünkké. E sportolói életút mellett, illetve ezzel párhozamosan a sporttudományi képzések új lehetőségeket biztosítanak leendő hallgatóinknak az alapszakoktól a doktori iskoláig. Az egyetem 3 doktori iskolájában jelenleg is van sporttudományi téma.

A Sporttudományi Koordinációs Intézet szorosan együttműködik a sporttudományi képzést folytató Gazdaságtudományi Karral, a sportszervező alapképzési szak gazdájával, illetve a sporttudomány társ-tudományterületein folyó képzések gazdáival, mint pl. a gyógytornász alapszak és a komplex rehabilitáció mesterszak, Sportrehabilitáció (MSC) az Egészségtudományi Karon, a táplálkozástudományi mesterszak, az Általános Orvostudományi Karon, a sportmérnöki mesterszak a Műszaki Karon, illetve a sportjogi szakokleveles képzés (Jogi szakokleveles sportjogi tanácsadó, Sportjogi szakjogász) az Állam- és Jogtudományi Karon. Fontos megemlíteni azt is, hogy 2017-től az országban először a Debreceni Egyetemen indult sportközgazdász mesterképzési szak, illetve új sporttudományi alapszakként a sport- és rekreációszervezés.

A Sporttudományi Koordinációs Intézet és a Magyar Kézilabda Szövetség Nemzetközi Edzőképző Központ együttműködésében minden tanévben Kézilabda alapfokú edzői tanfolyamot indít.

A 2017 tavaszán létrejött Nyirkos István Sporttudományi Szakkollégium kiemelt feladata a Debreceni Egyetem sporttudományi-, vagy a sporthoz kapcsolódó tudományterületek hallgatói számára a tananyagot meghaladó ismeretek megszerzésének biztosítása; a TDK-n és OTDK-n részt vevő hallgatók számának növelése és a színvonal tovább emelése; a doktori iskolák utánpótlásának biztosítása; a sport- és a kapcsolódó tudományterületeken konferenciák, képzések, előadások szervezése; a sport témájú szabadon választható tárgyak színvonalának emelése, illetve a közösségépítés.

Intézetünk a kiemelt állami sportakadémiák mellett, több hazai és nemzetközi gyakorlati képző partnerrel működik együtt.

Az állami egyetemi sportfejlesztési projekt – a Hajós Alfréd program – több pontjában is zászlóshajónak számít a Debreceni Egyetem.

2021. január 1.-től egyedüli hazai felsőoktatási intézményként, tagjai vagyunk az Európai Sportinnovációs Platformnak (Europen Platfrom for Sport Innovation).

A Debreceni Egyetem fejlesztéseként megvalósult, és szorosan a Sporttudományi Koordinációs Intézet feladataihoz illeszkedő Sportdiagnosztikai, Életmód- és Terápiás (SET) Központ komplexitásában nem csak Magyarországon, de Közép-Európában is egyedülálló. Terápiás kezeléseinket a Nagyerdei Stadion épületében, 1200 négyzetméteren a legmodernebb gépekkel végezzük. Szakembereink terheléses élettani, mozgásszervi, csontultrahang-, laboratóriumi, sportpszichológiai, antropometriai, sportgenetikai vizsgálatokat és akár menedzserszűrést is végeznek. Rekreációs sportolók és a lakosság részére tartásjavító és képességfejlesztő, valamint túlsúlytól való megszabadulást segítő (obes) programok állnak rendelkezésre.

Az országban egyedülállóként a Debreceni Egyetem 2017 szeptembere óta saját fitnesz központtal rendelkezik, ezzel is elősegítve a testnevelési oktatás végzését, színvonalának emelését és a szabadidősport lehetőségeinek bővítését. Az UniFit Fitness és Gym Centerben a sportolni vágyók számos területen kipróbálhatják magukat. 2600 m2 nyújt lehetőséget sportolásra, melynek nagy részét az edzőgépek uralják. Az egyetem hallgatói és az érdeklődők 21. századi körülmények között vehetik itt igénybe a legkorszerűbb eszközöket. A létesítményben a fitnesz gépek mellett külön termek is találhatóak, ezen termek adnak otthont a csoportos óráknak. Az ideérkezők részt vehetnek aerobik, funkcionális tréningen, cardio wise és spinning órákon, vagy kipróbálhatják a squash, boulder (falmászás) illetve masszázs szolgáltatásokat is.

A Debreceni Egyetem meglévő 21. századi infrastruktúrájával, sport és tudományos célú létesítményeivel, a gyakorlati sportban, valamint a sporttudományi felsőoktatásban és kutatásokban aktívan résztvevő, vezető tisztségeket betöltő oktatók és kutató közreműködésével, hazai viszonylatban is egyedülálló, komplex sporttudományi képzést, kutatást és szolgáltatást tud biztosítani az érdeklődők számára.

A 6. Európai Egyetemi Játékoknak 2024-ben Debrecen és Miskolc lesz a házigazdája, amelyen várhatóan 40 ország csaknem 450 egyetemének mintegy 6000 hallgatója vesz majd részt. A Debreceni Egyetem hallgatói sportolóként vagy önkéntesként aktív részesei lehetnek az eseménynek.

A Debreceni Egyetem képzései:

Alapképzések: https://unideb.hu/alapkepzes

Mesterképzések: https://unideb.hu/mesterkepzes

Duális képzések: https://unideb.hu/szakok-20222023

Doktori képzés: https://unideb.hu/doktori-kepzes

Tanárképzés: https://unideb.hu/tanarkepzes

Felsőoktatási szakképzések: https://unideb.hu/szakkepzes

Szakirányú továbbképzések: https://unideb.hu/szakiranyu-tovabbkepzes

(Él)sportolói program

A Debreceni Egyetem 1912-es megalakulása óta az egyetem fontos feladatának tekinti, hogy magas-színvonalú oktatási és kutatási programjai mellett intézkedéseivel és szabályozásaival megfelelő feltételeket teremtsen az intézménybe felvételt nyert élsportolók számára, hogy olyan tudás birtokába jussanak, amely biztosítja számukra a sportkarrier befejezését követően a munka világába történő belépést.

A sport stratégiai és koncepcionális megközelítésére először 2005-ben került sor, amikor is a Debreceni Egyetem Magyarországon az elsők között alakította ki az Európai Uniós irányelveknek megfelelő Sportkoncepcióját. A 2005-óta bevezetett intézkedések és szabályozások lehetőséget teremtenek arra, hogy az Európai Uniós dokumentumokban megfogalmazott kettős karrier elvének megfelelően az egyetem mellett a hallgatók folytathassák sportpályafutásukat. A hallgatói státuszban lévő élsportolók számára a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban (2009) foglaltak szerint lehetőség van egyéni tanrend, illetve vizsgarend szerinti felkészülésre, amely segítséget nyújt ahhoz, hogy a tanórai követelmények teljesítését az edzés- és versenyidőpontokkal sikeresen összeegyeztethessék. Támogatási intézkedések léptek életbe a kollégiumi elhelyezés biztosítása, valamint költségtérítéses képzésen tandíjkedvezmény igénylése érdekében is.

A Debreceni Egyetem szenátusi határozata alapján az élsportolók évente 2 alkalommal pályázhatnak az egyetem sportösztöndíjára. A 2005-óta működő sportösztöndíj rendszer azoknak a nemzetközi, országos, illetve regionális szinten kiemelkedő sportteljesítményt nyújtó sportolóknak nyújt támogatást, akik a tanulmányi követelményeken túlmenően rendszeresen részt vállalnak az egyetem sportéletében. A pályázat minden félév elején kerül kiírásra, a támogatást egy félévre lehet elnyerni. Az ösztöndíjat önköltséges hallgatók is igényelhetik.

A sportösztöndíjra fordítható összeg minden évben az aktuális hallgatói normatíva teljes összegének 1,5%-a, amely egyedi döntés alapján kiegészíthető. A Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzatban foglaltak szerint sportösztöndíjra két kategóriában lehet pályázni: élsportolói szinten és egyetemi minőségi sport szinten. Élsportolói szinten a legmagasabb osztályban szereplő sportolók, felnőtt- és korosztályos válogatottak és az országos bajnokság helyezettjei pályázhatnak.

A sportösztöndíj mellett 2006-óta évente egy alkalommal a kimagasló sportteljesítményt nyújtó hallgatók részére odaítélésre kerül a „Debreceni Egyetem Kiváló Sportolója” cím, mellyel anyagi juttatás is jár, az adományozás évének első napján érvényes minimálbér egyszeres összegének megfelelően. A kitüntetés átadására korábban az adott kar tanévzáró ünnepség került sor, 2016-óta pedig az egyetem egyedülálló és exkluzív tanévnyitó Stadion show-ján, a „yoUDay”-en kerül átadásra.

A sportolók további támogatására 2014-óta a sportolói kettős életpályamodell megvalósítását segítő mentorprogram került bevezetésre az egyetemen, mely célul tűzte ki a tehetséges élsportolók támogatását a tanulás és sportolás összehangolásában annak érdekében, hogy a magas-szintű sportteljesítmény mellett a tanulmányi kötelezettségeiket a lehető legjobb teljesítménnyel tudják abszolválni. A program a Héraklész Csillagprogramban érintett, és/vagy Olimpiai és Universiade sportágak korosztályos és válogatott sportolóinak, és/vagy az Egyetemi Világbajnokságon érmet szerző aktív, nappali tagozatos sportolóknak nyújt segítséget az egyetemi időszak alatt. A mentorprogramba bekerülő sportolók kérvényezhetik az egyéni vagy kedvezményes tanrend szerinti képzés biztosítását, valamint a rugalmas vizsgarendet, melynek előnyös elbírálása a kari szabályozás figyelembe vételével történik. Igény esetén a sportolási előmenetel biztosítása érdekében lehetőség van előnyös kollégiumi elhelyezés biztosítására. A mentoráltak tanulmányi munkáját egy mentor és egy tutor segíti, valamint a mentorprogramban résztvevő sportolók részére egészségügyi tanácsadást és egyéb szakmai segítséget is biztosít a Debreceni Egyetem.

Képzési helyek: (a Debreceni Egyetem Campusai)

DE Egyetem téri Campus:

4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

DE Böszörményi úti Campus:

4032 Debrecen, Böszörményi út 138.

DE Műszaki Campus

4032 Debrecen, Ótemető u. 2-4.

DE Klinikai Campus

4032 Debrecen, Móricz Zsigmond krt. 22.

DE Kassai úti Campus

4032 Debrecen, Kassai út. 26.