Edutus Egyetem

Bemutatkozás

Intézményünk az 1992-ben tatabányai központtal megalakult Modern Üzleti Tudományok Főiskolája és a 2003-ban budapesti székhellyel létrejött Harsányi János Főiskola integrációjával 2011 óta működött Edutus Főiskolaként, majd 2018 augusztusától – elnyerve az alkalmazott tudományok egyeteme címet – Edutus Egyetem néven folytatja felsőoktatási tevékenységét. Az egyetem felsőoktatási szakképzéseket, alap- és mesterképzéseket, szakirányú továbbképzéseket és felnőttképzési programokat kínál. Az intézmény portfóliójában két tudományterület képzései szerepelnek. A gazdálkodástudományi területen gazdálkodási és menedzsment, kereskedelem és marketing, nemzetközi gazdálkodás és turizmus-vendéglátás alapszakokon, valamint marketing és ellátásilánc-menedzsment mesterszakokon folyik az oktatás. A műszaki képzési területen műszaki menedzser és mechatronikai mérnöki alapszakokon, valamint műszaki menedzser mesterszakon zajlanak a képzések. Az utóbbi években elindítottuk gazdálkodási és menedzsment alapszakot, valamint a marketing mesterszakot angol nyelven, amelyek közel száz nemzetközi hallgató részvételével működnek.

2023-ban az egyetemünkre felvett első éves hallgatók létszáma közel megnégyszereződött a tavalyihoz képest, ami kiváló eredménynek számít a szinte kizárólag költségtérítéses képzési kínálatunkból fakadó hátrányok ellenére, különösen az ismert demográfiai mutatók tükrében.

Képzéseink közös jellemzője a gyakorlatorientált oktatási tartalom és módszertan, valamint a hallgatóközpontú szemléletmód.

Hallgatóink túlnyomó többsége alap- és mesterszakokon tanul, melyek jellemzői röviden:

  • Gazdálkodási és menedzsment alapszak

A szak egyik nagy előnye, hogy számos gazdasági szakmára felkészít. Bármelyik közgazdász végzettséget igénylő pozíció betöltésére alkalmas, mert széles körben ad betekintés gazdaság egyes területeire. Megtanítja a szakma alapjait, kiemelten foglalkozik a pénzügy, a számvitel és a vállalati folyamatok tervezésének és irányításának folyamataival. Emellett hallgatók a specializáció választás során eldönthetik, hogy a kis- és középvállalkozások vagy a nagyvállalatok világa érdekeli-e őket jobban.

  • Kereskedelem és marketing alapszak

A képzés a kereskedelem és a marketing számos területét megismerteti elméletben és a gyakorlatban is: gazdasági és üzleti ismeretek, beszerzés, értékesítés, logisztika, marketing. Aki ezt szakot elvégzi, kulcsszerepet játszhat egyebek mellett a vállalati értékesítési- és marketingstratégia kialakításában, vagy akár reklámkampányok tervezésében. Az alapozó tantárgyak után a hallgató kiválaszthatja, hogy az online értékesítés, a logisztika vagy a nemzetközi piacok irányába szeretné tudását tökéletesíteni. A kereskedelem és marketing alapszak elvégzésével egyenes út vezet a marketing vagy az ellátásilánc-menedzsment mesterképzésünkre is.

  • Nemzetközi gazdálkodás alapszak

Az Edutus Egyetem nemzetközi gazdálkodás szakon olyan szakmai ismeretekre tehet szert a hallgató, mely felkészít a nemzetközi vállalati környezetben való sikeres munkavégzésre. Fő célunk, hogy a nálunk végzett hallgató a Magyarországon működő nemzetközi cégeknél és a hazai nagyvállalatoknál tudjon biztos tudás birtokában elhelyezkedni. Képzésünk során az újszerű, magas minőségű szakmai ismeretek átadása mellett a szakmai nyelvek magas szintű elsajátítása áll a középpontban. Különösen fontos helyet kapnak olyan, kifejezetten a szakmai gyakorlati munkához kapcsolódó tárgyak, mint a külkereskedelem technikája vagy a széleskörű, nemzetközi összefüggéseken alapuló üzleti ismereteket átadó tárgyak.

  • Turizmus-vendéglátás alapszak

A képzés során nagy hangsúlyt fektetünk az elméleti és gyakorlati ismeretek helyes arányának megtartására, illetve arra, hogy hallgatóink átfogó képet alkothassanak a turizmus szakma egészének sajátosságairól. A turisztikai és vendéglátási ismeretket bemutató alapozó tárgyakat követően hallgatóink speciális ismereteket és gyakorlati készségeket sajátíthatnak el a turisztikai termékmenedzsment, a szállodai menedzsment, valamint a rendezvényszervezés területén.

  • Mechatronikai mérnöki alapszak

Egy mechatronikai termék esetében csak akkor lehet a leghatékonyabb funkcionalitást elérni, ha a gépész-, villamos- és informatikai tudományterületek már a termék tervezési fázisában összefonódnak. A szak elvégzésével a hallgató „gépek feletti hatalommal” fog rendelkezni és képes lesz mechatronikai eszközök, berendezések felhasználásán alapuló rendszerfolyamatok felügyeletére, irányítására, üzemeltetésére és karbantartására, továbbá mechatronikai szerkezetek tervezésére, termékké válásuk menedzselésére.

  • Műszaki menedzser alapszak

A műszaki menedzser képzés stratégiájában, szemléletében, struktúrájában, tartalmában és módszereiben lényegesen eltér az általános menedzserképzéstől. Olyan, több tudományterületet is érintő képzésről van szó, melynek keretében alapos természet- és műszaki tudományi ismeretekkel egyidejűleg sajátíthatja el a hallgató mérnöki-műszaki feladatok realizálásához szükséges gazdasági és menedzsment ismereteket. Az alapszak elvégzése után a tudás tökéletesítéséhez ajánljuk a műszaki menedzser mesterképzésünkön való továbbtanulást.

  • Ellátásilánc-menedzsment mesterszak

A képzés célja ellátásilánc-menedzserek képzése, akik az integrált vállalati logisztikai menedzsment összefüggéseit átlátva képesek a vállalati logisztikai rendszer és a vállalatokat átfogó ellátási láncok irányítására. A szükséges elméleti tudás birtokában, illetve a modern gyakorlati megoldások ismeretében képesek a vállalaton belüli, illetve a vállalatok közötti logisztikai folyamatok tervezésére, elemzésére és fejlesztésére, azok hatékony irányítására.

  • Marketing mesterszak

A szak képzési célja olyan magasfokú marketing elméleti ismeretekkel és magabiztos gyakorlati alkalmazási készségekkel rendelkező okleveles közgazdászok pályára állítása, akik képesek felismerni egy vállalat marketing környezetének valamennyi összefüggését, és ennek megfelelően irányítani a vállalat piaci műveleteit. Az egyetemünkön marketing mester oklevelet szerzettek nemcsak holisztikus megközelítésben látják a vállalkozás üzleti lehetőségeit, hanem a fenntarthatóság jegyében képesek meghatározni a szükséges feladatokat.

  • Műszaki-menedzser mesterszak

A képzés célja műszaki menedzserek képzése, akik természettudományi, műszaki és informatikai, gazdálkodás- és szervezéstudományi, valamint nyelvi ismereteik, készségeik révén képesek komplex műszaki-gazdasági feladatok menedzselésére, azaz a technológiai folyamat műszaki és gazdasági vonatkozású tervezésében, fejlesztésében való közreműködésre, a megvalósítás irányítására és az eredmények számbavételére, értékelésére és a kapcsolódó döntések meghozatalára.

Képzési helyek:

Budapesti Tagozat:

1114 Budapest, Villányi út 11-13

Tatabányai tagozat:

„A” épület: Tatabánya, Stúdium tér 1.
„B” épület: Tatabánya, Béla király krt. 58.

Székelyudvarhelyi Tagozat:

www.mutf.ro
www.foiskola.ro

Tatai Telephely:

Tatai Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ

2890 Tata, Tanoda tér 5/a