Eötvös József Főiskola

Szakmai bemutatkozás

A báró Eötvös József, egykori vallás- és közoktatásügyi miniszter által alapított intézményben 1870-ben kezdődött a tanítóképzés, mely azóta is egyik fontos bástyája a hazai pedagógusképzésnek. Az Eötvös József Főiskola falai között a hagyományokra alapozva, korszerű módszerekkel oktatják a jövő tanítóit, óvodapedagógusait, valamint csecsemő- és kisgyermeknevelőit. A tradíció és az új módszerek ötvözésének az egyik fontos eredménye, hogy a főiskola magas színvonalat képvisel a pedagógusképzésben. A nemzetiségi német, horvát tanító és óvodapedagógus képzések országosan is kiemelkedő szerepet töltenek be. Olyan pedagógusokat képeznek, akik biztos szakmai tudással, hatékony módszertani felkészültséggel képesek ellátni az általános iskolai oktatás, az óvodai és bölcsődei nevelés feladatait. A Gazdálkodási Intézet a gazdálkodási és menedzsment alapszak mellett felsőoktatási szakképzést is kínál. A főiskolán képzett gazdasági szakemberek hasznos, értékteremtő munkája országunk, térségünk gazdasági fejlődését szolgálja. Az intézmény tartalmas és szerteágazó kapcsolatokat épített ki szerte Európában és más kontinenseken, ezáltal a hallgatók próbára tehetik magukat nemzetközi körülmények között, és tapasztalattal, tudással, illetve élményekkel gazdagon térhetnek haza, válhatnak szakmájuk nemzetközileg elismert szakembereivé. A főiskola nagy hangsúlyt fektet hallgatói testi és lelki fejlődésére is. Az EJF támogatja a sport minden formáját az egyéni sportoktól kezdve a csapatsportokat, valamint az élsportot. A főiskola saját Sportirodával rendelkezik, amely szervezi a hallgatói sportéletet és változatos programokkal áll a hallgatók rendelkezésére.

(Él)sportolói program

Az Eötvös József Főiskola az élsportolók számára a kettős karrier életpálya modell segítségével biztosítja a tanulmányi és életpálya-tanácsadást, amelynek első változatát a Sportszakmai Fejlesztési Terv tartalmazta és végleges verziója 2013. december 29-én került benyújtásra a Magyar Egyetemi és Főiskolai Sportszövetség számára a TÁMOP- 4.1.2.E-13/1/KONV kódszámú pályázat kötelező együttműködő partnereként. Ezen modell folytatásaként 2017. november 4-én készült el az új Intézményi Sportszakmai Fejlesztési Program „Az Eötvös József Főiskola testmozgást és egészségnevelést szolgáló tevékenysége a sportaktivitásban részt vevők arányának növelésére” címmel, amely már az EFOP-3.4.3-16-2016-00003, a „Felsőoktatás intézményi fejlesztések a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében” című pályázathoz íródott.

Élsportolói életpályamodell – mentorrendszer

A Sportiroda meghatározó koordináló szerepet játszik a Mentorprogram megvalósításában is, mely az élsportolók felsőoktatásba történő könnyebb integrációját hivatott elősegíteni.
A mentorrendszer célja – a Sporttörvényben megfogalmazott Kettős életpálya modell részeként –, hogy segítse az élsportolók sportolói és tanulmányi feladatainak összehangolását. A mentorrendszerben érintett sportolók javasolt köre:

  • bővebb kör: Héraklész Csillagprogramban érintett hallgatók, valamint az olimpiai és Universiade sportágak korosztályos és válogatott sportolói, valamint az egyetemi világbajnokságokon érmet szerzők
  • szűkített kör: az olimpiai kerettagok.
Képzési helyek:

Eötvös József Főiskola - 6500 Baja, Szegedi út 2.