Eszterházy Károly Katolikus Egyetem

Szakmai bemutatkozás

Egyetemünk Magyarország észak-keleti régiójának egyik legdinamikusabban fejlődő egyeteme, mely jövőre ünnepli alapításának 250. évfordulóját. Egyetemünkön a sport a három kiemelt képzési területhez tartozik, melyet a hallgatók is megtapasztalhatnak. Minden területünkön törekszünk az együttműködésre, a folyamatos fejlesztésre és egyúttal fejlődésre.

A Sporttudományi Intézet a hagyománytisztelet mellett a jelen kor követelményire, illetve a jövő kihívásaira való félkészülést tartja kiemelten fontosnak az oktatói-nevelői, a közösségért végzett, a szakértői és a tudományos tevékenységek során is. Az intézet munkatársai minden területen arra törekednek, hogy korszerű, minőségelvű, innovatív, értékközpontú és jövőbemutató munkát végezzenek.

Szakmai tevékenységünk jelentős része a testnevelőtanár, edző, rekreáció és sportszervező alapképzésekkel kapcsolatos tevékenységekre irányul. Ezek között a sporttudományi és pedagógusképzési profilok között természetesen az élsportólók is megtalálhatják a számításaikat nálunk. Legjelentősebb szolgáltatásaink közé tartozik a mentorálás, kedvezményes tanulmányi rend, rugalmas konzultációk, valamint az online tananyagok. Azon élsportolók között, akik minket választanak, jellemzően alacsony a lemorzsolódás és többnyire jól haladnak tanulmányaikkal.

Hallgatóink közül sokan versenyszerűen sportolnak és szebbnél szebb eredményeket érnek el ma már nem csak a hazai versenyeken, hanem a világversenyeken is. Kiemelten fontos számunkra a modellalkotás, a sport általi értékközvetítés, hiszen tudjuk, hogy a sport által elsajátított értékek kihatnak az élet minden területére. Képzéseinkben mindez központi szerepet tölt be, mert a tőlünk kikerülő friss diplomások szakmájukból eredően emberekkel, fiatalokkal fognak foglalkozni, így hatással lesznek a felnövekvő generáció erkölcs- és értékfelfogására is, élsportolóként pedig jelentő példaképek lehetnek. Ezen célok elérését hatékonyan segítik a kimagasló tudással, tapasztalattal és példamutató hozzáállással rendelkező szakembereink, oktatóink.

Büszkék vagyunk a folyamatosan bővülő kapcsolatrendszerünkre, melyek kiterjednek a sportirányítás, az oktatás, a tudomány, a versenysport, a diák- hallgatói és szabadidősport, a fogyatékos sport, az egészségügy, valamint a testnevelés nemzetközi, országos és városi szervezeteire is. Minden tevékenységünkben az Egyetem, Eger városa, Heves megye és az ország észak-keleti régiójának kiváló adottságaira építve szervezzük a képzésekhez tartozó elméleti és gyakorlati foglalkozásokat, illetve a szakmai és terepgyakorlatokat.

Sikeres pályázataink reális lehetőséget adnak a létesítményeink és a sporteszközendszerünk dinamikus fejlesztésére, mellyel a Sporttudományi Intézet a képzéseit, tudományos kutatásait, valamint az egyetemi és szabadidősport programjait egyre magasabb szinten tudja végezni.

Élsportolói program, kedvezmények:

Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen számos élsportoló folytatja tanulmányait. A sportszakok közül a szakedzői, a sportszervező és a rekreáció-életmód szakok mind nagyon népszerűek körükben. Emellett a pedagógusképzésben és más szakokon is egyre jelentősebb a versenysportolók létszáma.

A sportszakokon tanuló élsportolók kedvezményes tanrendben látogathatják óráikat. Ennek értelmében a kurzuslátogatást, a kurzust érintő feladataikat és vizsgáikat is jól tudják igazítani az edzéseikhez, versenyeikhez. Emellett jól működik az oktatók általi mentorálás, illetve az elektronikus tananyaghozzáférés is biztosított számukra.

Képzési hely:

Az intézmény főépületét, a Líceumot (3300 Eger, Eszterházy tér 1.) nem könnyű szem elől téveszteni, hiszen Eger központjában, Magyarország egyik legnagyobb templomával, az egri Bazilikával szemben található. A 18. századi épület mai napig hűen szolgálja a hallgatókat. Báloknak, konferenciáknak, kiállításoknak ad helyet.

B épület: 3300 Eger, Egészségház utca 4.

C épület: 3300 Eger, Leányka út 4.

D épület: 3300 Eger, Leányka út 6-8.

Delta épület: 3300 Eger, Leányka u. 6.

E épület: 3300 Eger, Leányka út 6.

F épület3300 Eger, Leányka út 2.

G épület: 3300 Eger, Leányka út 6.

Érsekkerti épület: 3300 Eger, Klapka György utca 12.

M. G. épület: 3300 Eger, Mátyás király út 52-54