Magyar Agrár - és Élettudományi Egyetem

Szakmai bemutatkozás:

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) Európa egyik legnagyobb agrárfókuszú, multidiszciplináris felsőoktatási intézménye, mely 2021. február 1-jén alakult meg, a legsikeresebb európai egyetemek példáit szem előtt tartva. A Szent István Egyetem jogelőd szervezetére épülő államilag elismert felsőoktatási intézmény fenntartója a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány.

Az Egyetem egyedülálló infrastruktúrával és oktatási képességekkel rendelkezik számos tudományterületen, ahol a tradíciókat ötvözi a modern kor megoldásaival. Az intézmény célja Magyarország gazdasági és társadalmi fejlődésének elősegítése, valamint a vidék és a mezőgazdaság újjáépítése-fejlesztése kiemelkedő oktatási, kutatási, innovációs és tanácsadási tevékenységeivel.

Az Egyetem képzési helyei országszerte megtalálhatóak. Az Egyetem központja Gödöllőn van (Szent István Campus), további campusai pedig Budapesten (Budai Campus), Gyöngyösön (Károly Róbert Campus), Kaposváron (Kaposvári Campus) és Keszthelyen (Georgikon Campus) helyezkednek el. A campusok mellett további képzési helyek vannak Szarvason, Nyírbátorban és a határon túl (Beregszász, Csíkszereda, Révkomárom, Székelyudvarhely, Zenta). A könnyen megközelíthető és csodálatos, zöld környezetben fekvő képzési helyek kényelmes és kellemes környezetet biztosítanak a diákoknak a tudás megszerzéséhez.

A MATE több mint egy évszázados gazdag hagyományaira építve az értékes ismeretek, jól hasznosítható tudás és sokrétű gyakorlati tapasztalat érdekében folyamatosan bővíti széles képzési kínálatát. Nyolc képzési területen, így az agrár-, gazdaság- és bölcsészettudományok, a művészet és művészetközvetítési, valamint a műszaki, az informatikai és a pedagógiai területen biztosít színvonalas, rugalmas és átjárható oktatást a felsőoktatási szakképzéstől, az alap- és mesterszakokon át a szakirányú továbbképzésekig és a doktori képzésig, magyar és angol nyelven.

Az Egyetem kiemelt feladatának tekinti a tudomány haladásának elősegítését, a legújabb információs technológiák alkalmazását, a munkaerő-piaci követelmények változásához igazodó képzési tartalmak folyamatos fejlesztését, valamint azt, hogy a hallgatók piacképes diplomával, azonnal hasznosítható, gyakorlati tudással lépjenek ki az intézmény falai közül. Ennek elősegítése érdekében erőteljesen támogatja a hallgatók külföldi részképzéseit és szakmai gyakorlatát és folyamatosan nagy erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy nemzetközi kapcsolatait Európán kívülre is kiterjessze.

Az Egyetem évek óta kimagasló eredményeket ér el az Erasmus+ nemzetközi kreditmobilitási pályázatokon, így országos összehasonlításban a megítélt támogatási összeg és az elnyert mobilitások számának tekintetében is a MATE büszkélkedhet az egyik legeredményesebb pályázattal a hazai felsőoktatási intézmények között. Ezek a pályázatok illeszkednek a MATE nemzetköziesítési törekvéseibe, stratégiájába, melynek része a keleti, illetve déli területek felé való nyitás, összhangban a magyar külpolitika és az unió irányelveivel.

A pályakövetési kutatások egyértelműen bizonyítják, hogy az Egyetemen szerzett diploma kiváló elhelyezkedési lehetőségeket nyújt a munkaerőpiacon, mely annak is köszönhető, hogy évről évre nő azok aránya, akik tanulmányaik alatt élnek a külföldi részképzés vagy szakmai gyakorlat lehetőségével, és egy külföldi oktatási intézményben is kipróbálják magukat. Ennek támogatására Egyetemünk már közel 6 millió eurós ösztöndíj-támogatást nyújtott számukra, ami több mint kétezer kiutazást jelentett a skandináv országoktól Lengyelországon át Szicíliáig vagy akár a Kanári-szigetekig.

Az Egyetemen 20 intézet működik, melyek ellátják az oktatási, kutatási, művészeti és innovációs alaptevékenységeket campusokon átívelően. Az intézetek indítják az általuk művelt tudományterületekhez kapcsolódó szakokat, képzési programokat. Az intézetek szorosan együttműködnek hazai és nemzetközi partnerintézményekkel, ágazati szereplőkkel, oktatóik és kutatóik pedig jelentős pozíciókat töltenek be hazai és nemzetközi szakmai szervezetekben és rendszeresen publikálnak vezető folyóiratokban. Az Egyetem számos hazai és nemzetközi szinten elismert professzort és MTA-tagot foglalkoztat, amely biztosítékot jelent a magas színvonalú oktatási és kutatási projektek megvalósításához.

Az Egyetem kutatási portfóliójában kiemelt fontossággal bírnak az agrár-, műszaki és élelmiszertudományok, a borászat és szőlőtermesztés, a kertészet, a környezet- és tájgazdálkodás, a megújuló energiagazdálkodás, az akvakultúra és környezetbiztonság, a genetika, növénytermesztés és -védelem, az állattenyésztés és a vadgazdálkodás, a tájépítészet, a vidékfejlesztés és a vízgazdálkodás. E szakterületekhez kötődően az Egyetemen 12 doktori iskola működik, melyek számos lehetőséget biztosítanak a nemzetközileg elismert tudományos fokozat megszerzésére.

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem jelenleg a legkiterjedtebb külhoni képzési hálózattal rendelkező felsőoktatási intézmény Magyarországon, több mint 25 éves külhoni jelenlétével, jelenleg öt országot érintő Kárpát-medencei tapasztalatával. Emellett az Egyetem munkatársai és diákjai szinte az összes kontinensen jó együttműködéseket ápolnak, melyek segítségével kutatási eredményeiket, ismereteiket megoszthatják, így segítve mindkét fél tudományos sikerét. Az Egyetem arra törekszik, hogy a Kárpát-medence vezető és jelentős nemzetközi felsőoktatási és tudományos intézményévé váljon, amely egyedülállóan egyesíti a mezőgazdaság és más kapcsolódó tudományágak spektrumát.

A MATE kiterjedt vállalati hálózattal is rendelkezik, így olyan hazai és nemzetközi cégekkel működik együtt, amelyek Magyarországon és a határokon túl helyezkednek el, lehetővé téve a hallgatóknak, hogy az ösztöndíj programjukat egy jól megalapozott üzleti környezetben töltsék, és ezzel a gyakorlati tudással lépjenek a munkaerőpiacra.

Diplomásaink kiterjedt és versenyképes szakmai ismeretei, tudományos és nemzetközi szintű ismereteink elismerése, valamint kutatási és fejlesztési gyakorlataink megvalósítása a vállalkozások mindennapi működésében mindannyiunk sikerét jelenti. Célunk, hogy intézményünk meghatározó tényezője legyen a vidék és a mezőgazdaság fejlődésének.

Képzési helyek:

Szent István Campus

2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1.

Budai Campus

1118 Budapest, Villányi út 29-43.

Károly Róbert Campus

3200 Gyöngyös, Mátrai út 36.

Kaposvári Campus

7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.

Georgikon Campus

8360 Keszthely, Deák Ferenc utca 16.

További képzési helyek:

Szarvas

Nyírbátor

Határon túl: Beregszász, Csíkszereda, Révkomárom, Székelyudvarhely, Zenta