Neumann János Egyetem

SZAKMAI BEMUTATKOZÁS

Intézményünk tevékenyen és elkötelezetten részt kíván venni az európai tudásalapú társadalom és gazdaság létrehozásában, csatlakozva az európai felsőoktatási térséghez. Képzési kínálatunkban BSc, MSc képzések, valamint doktori képzés található. Fentieken túl részt vállalunk a felsőoktatási szakképzésekben és a szakirányú továbbképzésekben is. Az egyetem együttműködik a régió gazdasági és társadalmi intézményeivel, törekszik ennek az ösztönző környezetnek az előnyeivel élni és felkészíteni a hallgatókat a munkaerőpiac speciális igényeire.

Az NJE karai:

  • GAMF Műszaki és Informatikai Kar
  • Gazdaságtudományi Kar
  • Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar

GAMF Műszaki és Informatikai Kar

A kar jogelődjét, a Felsőfokú Gépipari Technikumot 1964-ben alapították, amely 1969-ben Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskola (GAMF) elnevezéssel főiskolai rangot kapott. Az önálló GAMF és később a GAMF Kar az elmúlt évtizedekben országosan is jó hírnevet szerzett magas színvonalú, korszerű, a technológiai újdonságokat a képzésbe építő műszaki és informatikai oktatásával. Az ország bármely részén járunk, nagyvállalatoknál, kis- és középvállalkozásoknál is találkozhatunk a GAMF-on végzett mérnökökkel, akik nem ritkán közép- vagy magasabb beosztású vezetők, ha éppen nem saját vállalatuk irányítói, tulajdonosai.

Az elmúlt öt évtized során a kar hatalmas fejlődésen ment keresztül. Ma alapképzésen gépészmérnökök, járműmérnökök, mérnökinformatikusok, logisztikai mérnökök, műszaki menedzserek, üzemmérnök informatikusok képzése folyik, és gépészmérnök mesterszakon lehet mesterdiplomát szerezni. A karon minden szak duális képzésként is elérhető, mely a munkaerőpiac igényeit a legnagyobb mértékben tudja kielégíteni.

A kar a kutatás-fejlesztés regionális központjaként szoros együttműködésben áll kutatóintézetekkel, cégekkel és más felsőoktatási intézményekkel, így számos fejlesztés kidolgozásában vesz részt a készülék- és szerszámtervezés, az automatizálás, az ipari informatika, alkalmazott informatika, a feldolgozás-technológia, a méréstechnika, alternatív hajtás (elektromos, hidrogén, szolár), valamint a mesterséges intelligencia területén.

Gazdaságtudományi Kar

A Neumann János Egyetem legfiatalabb kara, mely 2017 óta képez gazdasági szakembereket. Öt alapszakra (gazdálkodási és menedzsment, nemzetközi gazdálkodás, kereskedelem és marketing, pénzügy és számvitel, turizmus és vendéglátás), két mesterszakra (nemzetközi gazdaság és gazdálkodás, regionális és környezeti gazdaságtan, Master of Business Administration) hirdet felvételt. Az NJE Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskolája (NJE-GSZDI) a társadalomtudományok tudományterületen, gazdálkodás- és szervezéstudományok tudományágban működik a budapesti képzési helyen, amelyből az akadémiai és felsőoktatási karrierpálya iránt érdeklődők mellett az üzleti szféra szakemberei is profitálhatnak.

Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar

1962 óta folyik Kecskeméten felsőfokú kertészeti képzés. A Kertészeti és Vidékfejlesztési Karon kertészmérnök alapképzés mellett mezőgazdasági mérnök, vidékfejlesztési agrármérnöki alapszakon, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterszakon képezünk korszerű ismeretekkel rendelkező, az európai uniós elvárásoknak is megfelelő felkészültségű szakembereket.

A Kar hazai és nemzetközi téren is kiterjedt kutatási tevékenységet folytat, elsősorban alkalmazott kutatási témákban. Ezek felölelik a dísznövény-, gyümölcs-, szőlő- és a zöldségtermesztés, a növényvédelem, a gépesítés, az ökonómia, a vidékfejlesztés, valamint a környezetvédelem és tápanyag-gazdálkodás és vízutánpótlás területeit. Az oktató-kutató munkát és a szaktanácsadási tevékenységet segítik a laboratóriumok, valamint a város határában található a 270 hektáros tangazdaság. A gyakorlati képzéseket bemutatókert, növényházak, fóliás termesztő-berendezések támogatják.

(ÉL)SPORTOLÓI PROGRAM

NJE365 – Sport és egészség koncepció

Kettős életpályamodell: A minél jobb sportteljesítmények elérése érdekében csökkenteni javasolt az aktív sportolók tudatos, sportkarrieren túlmutató életpálya tervezésének terheit. Cél a sportolók felsőoktatásba való bekerülésének segítése, a lemorzsolódás csökkentése és munkaerőpiaci integráció biztosítása. A tanrendi sporton felül az egyetemi sportélet szempontjából kiemelt jelentőséggel bír, ha az egyetem hallgatói között élsportolók, versenysportolók is vannak. A versenysportolók jelenléte és közreműködése jelentős ösztönző erő lehet a többi hallgató számára, motiválhatja is őket arra, hogy sportolni kezdjenek, a rendszeres testmozgás életformává váljon számukra is.

A duális karriert támogató feltételrendszer figyelembe veszi az élsportolók speciális, csak erre az időszakra jellemző igényeit. Az egyetem a sportolót csak a hallgatói státusz ideje alatt tudja érdemben támogatni, de ez egyetem a sportoló szakmai útját sportolói alumni szolgáltatásai keretében a diplomaszerzés után is támogatni, követni kívánja. Az élsportoló egyetemi hallgató részére az egyetem a következő támogatásokat nyújtja:

• részvétel az államilag támogatott képzési formában az ösztöndíj ideje alatt;

• diploma megszerzése egyéni tanrend és vizsgarend biztosításával;

• kiemelkedő sporteredmények egyetemi elismerése;

• szállás biztosítása kollégiumi elhelyezés vagy lakhatási támogatás formájában;

• sportszakmai háttér biztosítása eszközök, létesítmények és sportszakemberek által;

• mentori rendszer biztosítása;

• tanulmányi és/vagy sportolói ösztöndíj. A sportösztöndíj-programban résztvevő sportolókkal szemben alapvető elvárás, hogy tanulmányaikat a kedvezményes feltételek ellenére is a tőlük telhető legmagasabb szinten végezzék, emellett képviseljék egyetemüket a Magyar Egyetemi – Főiskolai Sportszövetség által szervezett hazai, valamint a nemzetközi egyetemi sporteseményeken

KÉPZÉSI HELYEK

Neumann János Egyetem

6000 Kecskemét Izsáki út 10.

MNB Tudásközpont

1117 Budapest, Infopark sétány 1.