Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Szakmai bemutatkozás

Oktatóink saját szakterületükön ismert és elismert kutatók, szakemberek. Kedvező oktató-hallgató arányunk minden képzésünk esetében lehetővé teszi az egyéni teljesítmények támogatását, az oktatókkal való közvetlen, segítő kapcsolat kialakítását. Intézményünk hírneve jó esélyeket ad a munkaerőpiacon való helytálláshoz.

Alapvetően a hétköznapi életet elősegítő képzésre törekszünk, miközben fontos cél számunkra az ezzel összefüggő elméleti ismeretek és összefüggések hallgatói elsajátításának és felismerésének elősegítése is. Képzési palettánkon a hittudományi, a jogtudományi, a bölcsészet- és társadalomtudományi, valamint az információtechnológiai és a bionikai irány évtizedek óta jelen vannak. A tradíciók megőrzése mellett a folyamatos megújulásra törekszünk. Hazai és nemzetközi együttműködéseink, a külföldön is elismert kutatásaink, partneriskola-hálózatban való részvételünk komoly lehetőségeket kínálnak e téren, mobilitási programjaink egyre népszerűbbek.

Budapesti központú egyetemünk szellemiségét katolikus kötődésünk és az ebből fakadó emberi és közösségi értékek alapvetően meghatározzák. Az egymás iránti tisztelet, a generációkon átívelő szakmai és baráti közösségépítés – a középiskolától az öregdiákokig – ugyanúgy, mint az egymásra figyelés és az egymást segítés alapvető fontosságúak a számunkra. Közösségi programjaink évről-évre több hallgatót vonzanak.

A Hittudományi Karon a hitben való növekedés által a teljes emberi személyiség kiteljesedésének perspektíváját nyújtják. A katolikus hit egyetemen belüli megélésének lehetősége, az ezzel kapcsolatos programokon való részvétel minden hallgatónk számára nyitott. A Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar kínálata – a pszichológiától és a pedagógusképzéstől a különböző nyelveken át a politikatudományokig – a társadalmi ismeretek széles körét öleli fel. A Jog- és Államtudományi Kar a római jog világától kezdve napjaink valóságáig az emberi együttélés különféle formáinak alapvető normáit tárja a hallgatók elé. Az Információs Technológiai és Bionikai karon folyó oktatást a harmadik évezred tudományának nevezik. Az informatika, az élettudományok, a bionika és a mérnöki ismeretek együttesen segítik a mind magasabb életminőség elérését.

A tudás átadása emberközeli légkörben, a hallgatók adottságaira, képességeire és igényeire tekintettel folyik. A magas tudományos és oktatási színvonalat – nemzetközi mércével mérve is – egyetemünk mindig szem előtt tartja. Meggyőződésünk, hogy az intézmény által kiadott diplomák értékállósága, valamint végzett hallgatóink kedvező munkaerőpiaci fogadtatása belső értékeink kedvező következményei.

Intézményünk fenntartója a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia.

Felvételizőknek:

Ha a Pázmány mellett döntesz, akkor a biztos jövőt választod. Aki komolyan veszi önmagát és tanulmányai során mindent megtesz azért, hogy célba érjen, nálunk eredményesen megállja a helyét. Hallgatóinkat szakmák helyett hivatásokra készítjük fel. Így nem csak a diploma megszerzéséhez szükséges szaktudás és tapasztalat lesz a tiéd, hanem egy mindent átfogó szemlélet, egy látásmód, amelyen keresztül mindig helyt fogsz tudni állni, bármerre is sodorjon az élet.

Jelenlegi és már végzett diákjaink példája jól mutatja, hogy a Pázmány által kínált 34 különböző szak milyen sokirányú és komplex képzettséget ad. A pázmányos diploma hazánkban és a határon túl is komoly értékkel bír: a kutatások egyértelműen bizonyítják, hogy aki nálunk végez, az számíthat arra, hogy a diplomaszerzést követően – vagy sok esetben már a tanulmányok idején is – rangos munkahelyen próbálhatja ki magát. Az egyetemről kikerülő hallgatóink kereseti lehetőségei az elmúlt évek során jelentősen emelkedtek, s az egyetemek rangsorában e tekintetben is az élmezőnybe tartozunk.

Ha fontos számodra, hogy egy stabil, hagyományőrző környezetben, piacképes, megbízható tudást szerezz és egy igazán családias közösségbe szeretnél tartozni, akkor válaszd első helyen a Pázmányt!

https://ppke.hu/felvetelizoknek

Élsportolói program

A Magyar Olimpiai Bizottsággal kötendő szerződést aláírást követően közösen szeretnénk kialakítani Egyetemünkön az élsportolóinknak azt a programot, amit a tanulmányi- és vizsgaszabályzatainkkal összhangban tudunk majd biztosítani a Pázmányon tanuló élsportolóknak.

A Jog- és Államtudományi Karon a Sienai Szent Bernardin Ösztöndíj aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező, egyéni vagy csapatban sportoló és ezáltal marketingtevékenységet folytató hallgatóinknak létrehozott ösztöndíj. A pályázóknak fényképpel igazolniuk kell, hogy a versenyen valóban Pázmányos pólóban versenyeztek/ feltűnt a Pázmány címere a ruházatukon/ a Pázmány neve megjelent a verseny dokumentációjában. A beérkezett pályázatok alapján a Sportbizottság tagjai döntik el, hogy a Kar kiket tud támogatni.

Képzési helyek:

HTK: A legrégebben alapított karunk Budapesten a Veres Pálné u. 24. alatt található.

BTK: A Kar jelenleg Budapesten két helyszínen: a Sophianumban (Mikszáth tér 1.), a Danubianumban (Bertalan Lajos utca 2.), valamint Esztergomban (Majer István út 1–3.) működtet képzési helyszínt.

JÁK: A Kar ma a Szentkirályi u. 28-30. szám alatt található épület jó része, továbbá a későbbiekben megvásárolt szomszédos épület (Szentkirályi u. 26.) nagy része felett is rendelkezik.

ITK: A Kar képzési helyszíne a Práter u. 50/A. Práter u. 50/A.ráter u. 50/A.