Semmelweis Egyetem

Szakmai bemutatkozás

A Times Higher Education (THE) 2023-as összesített világrangsorában a Semmelweis a világ legjobb 250 egyeteme között szerepel, a hazai felsőoktatási intézmények közül a legmagasabban jegyzett intézményként. A hallgatók sokféleképpen profitálnak az egyetem akadémiai struktúrájából. A posztgraduális programok, rangos konferenciák, kutatói ösztöndíjak, nemzetközi partnerségek és sok egyéb lehetőség elősegíti a szakmai fejlődést, illetve életre szóló karriert biztosít a legtehetségesebbeknek. Az orvostudomány és az orvosbiológia területén a Semmelweis rendelkezik a legtöbb tudományos fokozattal rendelkező oktatóval a magyar egyetemek közül.

Az Általános Orvostudományi Karon általános orvos szakra felvettek egységes, osztatlan képzésben vesznek részt, tizenkét félév után szerzik meg a mesterfokozatot. A végzettek foglalkozás hivatásrendi doktori címet szereznek (okleveles orvosdoktor).

A Fogorvostudományi Kar az első és egyúttal legnagyobb kar hazánkban ezen a szakterületen. A fogorvosképzés öt évig tart, a végzettek a képzés befejezése után foglalkozásdoktori hivatásrendi címet (dr. med. dent.) kapnak, amelynek önálló betegellátó tevékenységre jogosít fel.

A Gyógyszerésztudományi Kar kiemelkedő oktatási, kutatási és tudományos tevékenysége révén az itt végzett hallgatók előtt számos lehetőség áll: keresett szakemberekké válnak a gyógyszertárakban, az iparban, tudományos kutatásban, hatóságoknál, kereskedelemben, a „gyógyszerészi gondozás” terén végzett munkára, ahol jelentős részben vegyész, biológus, vegyészmérnök, orvos, közgazdász és további más végzettségű szakemberek között állnak majd helyt. Pár éve a gyógyszerészek is hivatásrendi doktori címet kapnak a diploma megszerzésekor.

Az Egészségtudományi Kar volt a legelső egészségügyi szakdolgozókat felsőfokon képző felsőoktatási intézmény Magyarországon. Ma erről a karról kerülnek ki többek között a diplomás ápolók, dietetikusok, gyógytornászok, egészségügyi szervező, egészségturizmus szervező, valamint orvosi diagnosztikai analitikus szakemberek.

Az Egészségügyi Közszolgálati Kar a társadalomtudományokat helyezi a központba, de integrálja az interdiszciplináris, határterületi képzéseket is. Az egészségügyi menedzsment, a lelki és közösségi egészség, valamint az egészségügyi informatika területén nyújt alap- és mesterképzést, doktori képzést és szakirányú továbbképzést.

A Semmelweis Egyetem Pető András Kar – korábbi nevén Pető Intézet – kettős küldetése, hogy a konduktív pedagógia eszközeivel javítsa azoknak az életminőségét, akik elsősorban központi idegrendszeri sérülés miatt mozgásszeri panaszokkal küzdenek, így a karon egyszerre folyik egy korszerű, kiemelkedően gyakorlatorientált konduktorképzés, kiegészítve különböző felnőttképzési programokkal, továbbá rehabilitációs szolgáltatás különböző gyermekeknek és időseknek egyaránt.

(Él)sportolói program

A Semmelweis Egyetem kiemelt figyelemmel kíséri élsportoló hallgatóit a felvételi eljárástól kezdve egészen a diplomaszerzésig. Mivel a tanulmányok folytatása és a versenysportban történő helytállás mind az egyes karokon, mind pedig a különböző sportágak tekintetében eltérő lehet, az Egyetem minden esetben személyre szabott támogatást nyújt, az aktuális kihívásokhoz igazodva. Az egyéni tanrend és vizsgalehetőség, a kontaktóra kedvezmény és a mentori/tutori támogatás mellett a mai kor elvárásainak megfelelően biztosított a tananyagokhoz online formában történő hozzáférés. A Semmelweis Egyetem 3 sportolói ösztöndíj (Jó tanuló- Jó sportoló pályázat, Semmelweis Egyetem Csík Ferenc Sportösztöndíj , Dr. Szívós István Sportolói Ösztöndíj) kiírásával anyagi támogatást is nyújt a sporttevékenység magasabb szintű végzéséhez.

Képzési helyek:

Általános Orvostudományi Kar: 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4

1094 Budapest, Tűzoltó u. 58

Fogorvostudományi Kar: 1088 Budapest, Szentkirályi u. 47.

Gyógyszerésztudományi Kar: 1092 Budapest, IX. Hőgyes Endre utca 7-9.

Egészségtudományi Kar: 1088 Budapest, Vas u. 17.

Egészségügyi Közszolgálati Kar: 1094 Budapest, Ferenc tér 15. 2. em.

1125 Budapest, Kútvölgyi út 2.

Semmelweis Egyetem Pető András Kar: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 8.