Nemzet sportoloi

A sportról szóló 2004. évi I. törvény 62. §-a alapján a Kormány a Nemzet Sportolóinak javaslata alapján a „Nemzet Sportolója” címet és az ezzel járó életjáradékot biztosíthat a magyar sport tizenkét, hatvanadik életévét betöltött, kimagasló eredményt elért sportolónak, aki aktív sportpályafutását követően is fontos szerepet töltött be a magyar sportéletben.

A Nemzet Sportolója cím korábbi tulajdonosai
Gradient 4
Gradient 3